Pracownicy-twórcy w sektorze IT jednak z prawem do podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodu! Prawomocna wygrana GLC przed sądami administracyjnymi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał klientowi z branży IT niekorzystną interpretację indywidualną, w której zakwestionował klientowi prawo do stosowania do części wynagrodzenia pracowników-twórców podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodu. Choć część wynagrodzenia, do której stosowane były podwyższone koszty „autorskie” była ściśle wyodrębniona w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników-twórców w Regulaminu przenoszenia i rozliczania wynagradzania związanego z przenoszeniem praw autorskich do utworów, organ zakwestionował zasady ustalania wynagrodzenia należnego pracownikom-twórcom z tytułu przenoszenia praw autorskich do utwór.

GLC pomogła klientowi w zaskarżeniu niekorzystnej interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, powołując się na naruszenie przez DKIS przepisów prawa materialnego. Opierając się na poglądach doktryny i orzecznictwa, GLC doprowadziło do uchylenia niekorzystnej interpretacji indywidualnej w pierwszej instancji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pierwotnie zaskarżył Wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak ostatecznie cofnął skargę.

Prawomocne zwycięstwo oznacza dla klienta możliwość stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania pracowników-twórców. To istotne zwycięstwo dla klienta, które przełoży się na znaczne oszczędności podatkowe.