+48 32 479 10 50

27 maja 2014

Kto zatwierdza sprawozdania finansowe?

Odpowiedź na pytanie kto zatwierdza sprawozdanie finansowe ma duże znaczenie. Najczęstszym bowiem błędem związanym z rocznymi sprawozdaniami finansowymi jest to, że… spółki w ogóle nie składają ich w urzędzie skarbowym lub – częściej – w sądzie rejestrowym, albo zostawiają to na ostatnią chwilę.

Przyczyny są różne: od przeoczenia lub niewydolności działów księgowych po celowe działanie spowodowane chęcią zatajenia rzeczywistej sytuacji finansowej spółki przed organami państwowymi lub osobami trzecimi. W takiej sytuacji za uchybienia odpowiada osoba zobowiązana do zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Kto podpisuje roczne sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.
W skrócie obrazuje to poniższa tabela:

Forma prawna jednostki Organ zatwierdzający
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie wspólników
spółki akcyjne walne zgromadzenie akcjonariuszy
spółki komandytowo-akcyjnej walne zgromadzenie komplementariuszy i akcjonariuszy
spółdzielnie walne zgromadzenie członków spółdzielni lub ich przedstawicieli
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ta osoba

 

Tekst: Artur Hofman

27 maja 2014

Zobacz więcej
Wróć do bloga