+48 32 479 10 50

10 czerwca 2014

Ukraińscy doradcy podatkowi walczą o bezpieczne i stabilne państwo

W cieniu zaprzysiężenia Petro Poroszenki na prezydenta Ukrainy w Kijowie odbyło się pierwsze Narodowe Forum Doradców Podatkowych. Doradcy podatkowi, księgowi i prawnicy zastanawiali się jak przebudować ukraiński system podatkowy, by ograniczyć korupcję, zachęcić przedsiębiorców do płacenia podatków i zapewnić im stabilne i bezpieczne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Chcą czerpać przede wszystkim z polskich wzorców.

Doradcy podatkowi skupieni wokół Izby Doradców Podatkowych Ukrainy, są jednym z wielu środowisk społecznych, które wpierają demokratyczne i wolnorynkowe zmiany w tym kraju. Izba, która na razie działa jeszcze w formie stowarzyszeni, próbuje wywierać wpływ na kształt systemu podatkowego Ukrainy oraz ramy systemu ubezpieczeń społecznych.

‑ Ukraiński system podatkowy musi być gruntownie przebudowany. Jego głównym mankamentem jest obecnie wszechogarniająca korupcja, m.in. w organach podatkowych – relacjonuje Zbigniew Maciej Szymik, Dyrektor Generalny GRUPY Leader, który jako jedyny gość z Polski uczestniczył w Forum w roli eksperta. – Ukrainie potrzebne są takie ramy prawne, rozwiązania organizacyjne i kontrolne, które z jednej strony zwiększą bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju, z drugiej ułatwią stosunki gospodarcze i handlowe z krajami Unii Europejskiej w tym z Polską.

W praktyce dyskusja o kształcie systemu podatkowego na Ukrainie sprowadzała się do tego, ile powinny wynosić stawki podatkowe na Ukrainie, żeby przedsiębiorcy chcieli je płacić. W chwili obecnej wpływy do budżetu z sektora prywatnego są bowiem uzależnione od systemu nieformalnych powiązań i zależności między urzędnikami a przedsiębiorcami.

Szansą dla Ukrainy mogą się tu okazać umowy przedakcesyjne, które wymuszają konkretne zmiany uregulowań prawnych i gospodarczych na drodze do Unii Europejskiej.

‑ Z polskich doświadczeń wiemy, że reformy systemu podatkowego nie przychodzą łatwo. W naszym kraju, członkostwo w UE wymusiło wiele zmian. Jeśli Ukraina nie wykorzysta obecnej, sprzyjającej zmianom atmosfery, to później będzie już tylko trudniej – konkluduje Zbigniew Maciej Szymik. ‑ Co do jednego nie ma wątpliwości: Ukraina prędzej czy później stanie się członkiem UE, dlatego już teraz powinna implementować te przepisy, które dla krajów UE są wspólne. Najważniejsze, że ludzie w końcu uświadomili sobie, że mogą to zmienić.

Podkreśla, że bezpieczny i stabilny system podatkowy na Ukrainie leży również w interesie polskich przedsiębiorców. Zachęci ich do inwestowania i poszukiwania nowych rynków zbytu w tym kraju. Ukraina jest naturalnym kierunkiem polskiego rozwoju gospodarczego zarówno ze względu na potencjał rynkowy, jak i bardzo zbliżoną do polskiej mentalność.

Ukraińscy doradcy byli również bardzo zainteresowani doświadczeniami polskimi w zakresie tworzenia i funkcjonowania samorządu gospodarczego doradców podatkowych oraz jego relacji z organami ustawodawczymi w okresie transformacji. Pytali także o ocenę polskich rozwiązań z perspektywy czasu.

‑ Zależy nam na tym, żeby w przyszłości Ukraina była naszym partnerem w Unii Europejskiej – dodaje Zbigniew Maciej Szymik. ‑ Zawód doradcy podatkowego wykrystalizuje się sam pod wpływem potrzeb płynących z wolnego rynku, tak jak to stało się w Polsce. My w tej krystalizacji możemy nieco pomóc.

Forum odbyło się w dniach od 5 do 6 czerwca 2014 r.

Więcej informacji na stronie Izby Doradców Podatkowych Ukrainy – http://www.ppk.org.ua/uk/forum_10_04_201

Na zdjęciach od lewej: Olga Bogdanova i Larysa Antoschuk (obie z Izby Doradców Podatkowych Ukrainy i Zbigniew Maciej Szymik, Dyrektor Generalny GRUPY Leader).

10 czerwca 2014

Zobacz więcej
Wróć do bloga