Skutki podatkowe uczestnictwa w programach motywacyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (sygn. akt. II FSK 668/14) uznał, że podatnik, który zrealizuje opcje na akcje, a następnie je odsprzedaje nie może zaliczyć opodatkowanego już przychodu z racji ich nabycia do koszów sprzedaży.

Przychód powstanie zarówno w momencie realizacji instrumentów pochodnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f, jak i w momencie ich zbycia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f., więc realizacja opcji i zastrzeżonych certyfikatów akcji (RSU), a sprzedaż papierów wartościowych to odrębne kategorie przychodów dla których należy osobno ustalić podstawy opodatkowania.

Podatnik w ramach programu motywacyjnego otrzymał opcje na akcje i RSU. Realizując oba instrumenty nabył akcje spółki, osiągając tym samym przychód, który należało opodatkować. Uczestnik planu akcyjnego założył, że w razie zbycia akcji będzie mógł odliczyć opodatkowany już przychód z realizacji instrumentów pochodnych, zaliczając go do kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia akcji. Inna wykładnia mogłaby doprowadzić do wystąpienia podwójnego opodatkowania przychodu otrzymanego w ramach uczestnictwa w planie motywacyjnym w chwili sprzedaży akcji otrzymanych wcześniej w wyniku realizacji instrumentu pochodnego. Spór dotyczył tego, czy podatnik może przy sprzedaży akcji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość opodatkowanego wcześniej przychodu z tytułu realizacji instrumentów pochodnych.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że realizacja opcji i RSU i sprzedaż papierów wartościowych to dwa odrębne źródła przychodów dla których należy osobno ustalić podstawy opodatkowania. W chwili odpłatnego zbycia akcji, nabytych przez ten sam podmiot w ramach realizacji pochodnych instrumentów finansowych otrzymanych w ramach planu akcyjnego powstanie przychód o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., więc kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia będą wydatki faktycznie poniesione na objęcie akcji oraz ewentualne opłaty związane z ich sprzedażą, zatem przychód, który podatnik opodatkował z tytułu realizacji praw z  pochodnych instrumentów finansowych nie mieści się wśród wydatków o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. i nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Koszt uzyskania przychodów należy przyporządkować do tego źródła przychodów, z którym dane wydatki są związane, więc podatnik nie może zaliczyć opodatkowanego przychodu osiągniętego w momencie realizacji instrumentu do koszów uzyskania przychodu ze zbycia akcji, ponieważ pracodawca celowo wyłączył ten koszt w ustawie (art. 30b nie odsyła do art. 22 ust. 1d u.p.d.o.f.). W wyżej opisanym stanie faktycznym nie można mówić o podwójnym opodatkowaniu, ponieważ podatnik podlega opodatkowaniu z różnych źródeł.

Orzeczenie
Źródło

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Podobne artykuły

  Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

  W dniu 16 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie...

  50% koszty uzyskania przychodów – co trzeba wiedzieć w 2023 roku?

  Prawo podatkowe w wielu obszarach bywa skomplikowane, zarówno ze względu na złożoność zapisów, jak i przez nieustannie zachodzące w nim...

  Outsourcing księgowości – czym jest i na czym polega?

  Outsourcing, czyli zlecanie pewnych zadań lub funkcji firmom zewnętrznym, stał się jednym z kluczowych trendów w prowadzeniu biznesu. W ostatnich...