+48 32 479 10 50

24 września 2014

Przedsiębiorcy potrzebują stabilnego i przejrzystego prawa

O barierach w rozwoju polskiej przedsiębiorczości i rozwiązaniach, które mogą ją wspierać debatowali w Katowicach uczestnicy IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Największą przeszkodą w rozwoju polskich przedsiębiorstw jest niestabilne, szybko zmieniające się prawo oraz jego rozbieżne interpretacje – zauważają przedsiębiorcy biorący udział w katowickim Kongresie. Powoduje to brak równowagi otoczenia prawno-gospodarczego małych i średnich firm oraz zaburzenie komunikacji między instytucjami państwowymi a przedsiębiorcami. Bariery biurokratyczne, nieustanne podważanie uczciwości przedsiębiorców przez organy kontrolne i przewlekłość postępowań, zniechęcają do zakładania działalności gospodarczej, a podmioty już funkcjonujące niejednokrotnie doprowadzają na skraj upadłości.

Szczególnie mocno jest to widoczne w sferze podatkowej, o czym przekonywali uczestnicy panelu: Podatki jako bariera w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem m.in. Pedro Augusto Almeida Freire’y i Vincenta Farrugii, Członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Marka Firleja reprezentującego ministerstwo finansów oraz Zbigniewa Macieja Szymika, Łukasza Zarzyckiego i Bartosza Kubisty, doradców podatkowych GRUPY Leader:

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę m.in. na wielość i rozbieżność interpretacji podatkowych, zbyt częste zmiany w prawie podatkowym, które nie pozwalają dostosować się do nowej sytuacji zarówno przedsiębiorcom jak i profesjonalistom – doradcom podatkowym. Postulowali o większe zaufanie organów skarbowych do podatników, np. poprzez wprowadzenie instytucji zaufanego podatnika. Obecnie korzystając z własnych praw (np. prawa zwrotu podatku VAT), bardzo często są traktowani jak potencjalni przestępcy,

Podkreślali nieuzasadnioną przewlekłość postępowań kontrolnych i administracyjnych (nawet do kilku lat) i zamrażanie kwot nadpłaconych podatków przez fiskus, co jest zagrożeniem dla płynności finansowej przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach prowadzi podmioty do bankructwa. Zdaniem Dr Dagmary Dominik-Ogińskiej, Sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, rozwiązaniem problemu byłaby zmiana sposobu prowadzenia postępowań kontrolnych, poprzez ograniczenie skali kontroli, ich lepsze przygotowanie i współpracę służb kontroli skarbowej z policją.

W przypadku wątpliwości organów skarbowych co do zgodności poszczególnych transakcji z prawem, doradcy podatkowi postulowali ograniczenie wstrzymania zwrotu nadpłaconego podatku VAT tylko do kwestionowanej kwoty. Obecnie urzędy skarbowe najczęściej zamrażają nadpłacony VAT w całości.

W związku z zagrożeniem dla budżetów przedsiębiorstw, jakie niosą ze sobą zatory płatnicze, wnioskowali również o wprowadzenie metody kasowej w rozliczeniach podatku dochodowego przedsiębiorców lub ulgi na złe długi. Aktualnie przedsiębiorcy zmuszeni są płacić zaliczki na podatek dochodowy również od przychodów z transakcji za które jeszcze nie otrzymali zapłaty.

Pełna listę postulatów z dyskusji podatkowej uczestnicy debaty chcą złożyć na ręce ministra finansów i ministra gospodarki.

24 września 2014

Zobacz więcej
Wróć do bloga