+48 32 479 10 50

15 grudnia 2020

Prezes UOKiK nałożył ponad 723 miliony złotych kary na właściciela sieci sklepów Biedronka

Autor

Jakub Sikorski

radca prawny, manager działu prawnego

To największa dotychczas nałożona sankcja za wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania, Prezes UOKiK stwierdził, że Jeronimo Martins Polska S.A. w arbitralny sposób narzucała niektóre rabaty – głównie dostawcom owoców i warzyw.

Rabat był udzielany dopiero na koniec okresu rozliczeniowego, już po zrealizowaniu dostaw, więc w momencie zawierania umowy kontrahenci Biedronki nie wiedzieli ile dokładnie zarobią.

W ciągu trzech badanych przez UOKiK lat Biedronka zarobiła na tych praktykach ponad 600 milionów złotych. Działania te dotknęły ponad 200 podmiotów, blisko 80% z nich dostarczało owoce i warzywa do sklepów sieci.

Tego typu praktyki niszczą podstawy uczciwej konkurencji i odpowiedzialności za kontrahentów, są przejawem głębokiej nieuczciwości i braku szacunku dla innych przedsiębiorców – stwierdził w swojej wypowiedzi Prezes UOKIK Tomasz Chróstny.

W decyzji RBG 13/2020 Prezes UOKiK:

  • stwierdził że wyżej opisane działania stanowiły nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w art. 6 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
  • nakazał zaniechania tych praktyk
  • nałożył na Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie karę pieniężną w wysokości 381.476,56 zł.

Maksymalna kara za takie praktyki  może wynieść do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

UOKiK prowadzi również postępowania wyjaśniające w podobnym przedmiocie w stosunku do innych sieci handlowych funkcjonujących w Polsce.

Kara dla Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci handlowej Biedronka, to przestroga dla innych sieci, że podobne praktyki spotkają się z surową karą ze strony Prezesa UOKiK – zapowiedział Prezes UOKiK.

 Więcej szczegółów sprawy oraz sentencję decyzji wraz z wypowiedzią Prezesa UOKiK można znaleźć TUTAJ.

15 grudnia 2020 : Jakub Sikorski

Zobacz więcej
Wróć do bloga