Polski ład i ryczałt od dochodów spółek, czyli estoński CIT

Jakie zmiany w temacie Estońskiego CIT wprowadza Polski Ład? Dla kogo Estoński CIT jest optymalnym rozwiązaniem? Przepisy Polskiego ładu złagodzą wymogi opłacania ryczałtu od dochodów spółek oraz rozszerzą możliwość stosowania tej formy opodatkowania – kto powinien rozważyć opcję wybory estońskiego CIT?
 
 
 
 
 
 
 
CZY WARTO WYBRAĆ ESTOŃSKI CIT?
 

 • Wybierając Estoński CIT podatnicy będą zobowiązani do przygotowania informacji wskazującej na różnice pomiędzy ich wynikiem podatkowym a finansowym oraz wysokość tzw. dochodu z przekształcenia, odpowiadającego różnicy pomiędzy bilansową a podatkową wartością składników majątkowych podatnika.
 • Podatnik będzie mógł również przejść na Estoński CIT w trakcie roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. Wówczas miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem będzie ostatnim miesiącem roku podatkowego tego podatnika.

 

 • Podatnicy będą zobowiązani do opodatkowania występujących różnic z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania Estońskim CIT, przy czym w przypadku stosowania opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w sposób nieprzerwany przez okres dłuższy niż cztery lata podatkowe zobowiązanie podatkowe wygaśnie w całości.
 • Zapłata podatku od dochodu z przekształcenia nastąpi jednorazowo w terminie złożenia zeznania rocznego lub w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lat od końca pierwszego roku opodatkowania Estońskim CIT.

 
ZŁAGODZENIE PRZESŁANEK ZWIĄZANE Z ESTOŃSKIM CIT.
 

 • Polski Ład łagodzi przesłanki związane z Estońskim CIT. Uchylone zostały wymogi inwestycyjne pozwalające na wybór tej formy opodatkowania.
 • Ustawodawca zrezygnował również z górnego limitu przychodów, który uniemożliwiał największym podatnikom wybór tej formy opodatkowania.
 • Możliwość skorzystania z Estońskiego CIT zostanie rozszerzona na spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i prostą spółkę akcyjną.

 
ROZSZERZENIE KATALOGU UKRYTYCH DYWIDEND
 

 • Od 1 stycznia 2021 r. poszerzony zostanie katalog sytuacji uznawanych za tzw. ukrytą dywidendę. Za takową uznawane będą również:
 • dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;
 • odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;
 • zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

 
OBNIŻENIE STAWEK Estońskiego CIT
 

 • Stawki Estońskiego CIT ulegną obniżeniu, odpowiednio z 15% do 10% dla małych podatników (i podatników rozpoczynających działalność) oraz z 25% do 20% dla pozostałych podatnikó
 • Wspólnicy będą również uprawnieni do odliczenia zapłaconego przez spółkę Estońskiego CIT od podatku od dywidendy w większej proporcji. Wspólnicy małych podatników odliczą 90% Estońskiego CIT (wcześniej było to 71%), a pozostali – 70% Estońskiego CIT (wcześniej było to 51%).
 • Oznacza to, że efektywna stawka podatkowa wspólników Polskiego Ładu będzie wynosiła odpowiednio 20% (mali podatnicy i rozpoczynający działalność) albo 25% (pozostali).

 
ODROCZENIE ZAPŁATY PODATKU OD ZYSKU NETTO
 

 • Zmianie ulegną również zasady opodatkowania tzw. zysku netto, czyli zysków wypracowanych, ale niewypłaconych w żadnej formie w okresie opodatkowania ryczałtem. Ryczałt z tego tytułu opłacają podatnicy, którzy zrezygnowali z Estońskiego CIT lub utracili do Niego prawo.
 • Po zmianach konieczność zapłaty podatku z tytułu pojawi się dopiero w momencie dystrybucji tego zysku w jakiejkolwiek formie. Będzie on opodatkowany według stawki, która obowiązywała podatnika w okresie korzystania z estońskiego CIT.

 
Zastanawiasz się czy warto wybrać estoński CIT w 2022 roku? Przeczytaj więcej tutaj.