+48 32 479 10 50

11 lutego 2022

Polski Ład i ryczałty podatkowe

Autor

Bartosz Kubista

Head of Tax , partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Komu opłaca się rozliczenie ryczałtem podatkowym? Jakie możliwości daje Polski Ład? Bartosz Kubista zebrał w kilku punktach najważniejsze zagadnienia związanem z ryczałtem podatkowym w Nowym Ładzie, takie jak likwidację karty podatkowej, zmiany dla przedstawicieli zawodów medycznych, ryczałt ewidencjonowany oraz zmiany dla branży IT.
 
LIKWIDACJA KARTY PODATKOWEJ
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy utracą możliwość składania wniosków o opodatkowanie w formie karty podatkowej. Opodatkowanie na podstawie karty podatkowej będzie możliwe tylko na zasadzie kontynuacji.
 
 
Ryczałt dla branży medycznej.
ZMIANY DLA PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH

  • Możliwość opodatkowania kartą podatkową stracą przedstawiciele zawodów medycznych (lekarz, lekarz dentysta, felczer, technik dentystyczny, pielęgniarka, położna i lekarz weterynarii), jeżeli swoją działalność wykonują „na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”.
  • W praktyce oznacza to wyeliminowanie możliwości opłacania karty podatkowej przez medyków współpracujących z zakładami opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu.
  • Zawody medyczne zostaną wyłączone spod definicji wolnych zawodów, przez co nie będą już opodatkowane stawką 17% przychodó
  • W to miejsce Polski Ład wprowadza szczególną stawkę wynoszącą 14% przychodó Ta sama stawka obejmie również podmioty świadczące usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania.

 
Ryczałt ewidencjonowany.
OPODATKOWANIE NAJMU I DZIERŻAWY PRYWATNEJ

  • Od 1 stycznia 2022 r. (z możliwością odroczenia do końca tego roku) ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego. Stawki nie ulegną zmianie i będą wynosić 8,5% przychodu do kwoty 100 000 oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę.
  • Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między stronami nie wygasają, to opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty.

 
Obniżone stawki przychodów dla branży IT. 
ZMIANY DLA BRANŻY IT

  • Polski Ład wprowadzi obniżoną, wynoszącą 12% przychodów stawkę dla osób osiągających przychody związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line; pakietów oprogramowania systemowego; pakietów oprogramowania użytkowego oraz oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.
  • Niższa stawka będzie dodatkowo dotyczyła usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego; z oprogramowaniem; objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego”; związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania; w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

11 lutego 2022 : Bartosz Kubista

Zobacz więcej
Wróć do bloga