Opłata recyklingowa

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w polskich realiach gospodarczych pojawiła się nowa danina publiczna – opłata recyklingowa.

Wprowadzenie opłaty recyklingowej jest związane z wymogami przepisów prawa unijnego. Polski system prawny musi być dostosowany do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.

Opłata dotyczy wydawania lekkich, wykonanych z tworzywa sztucznego, toreb na zakupy. Opłata recyklingowa ma się odnosić do oferowanych w jednostkach handlu detalicznego bądź hurtowego toreb z uchwytami albo bez, których grubość wynosi do 50 mikrometrów. Wymaga podkreślenia, iż oplata recyklingowa nie obejmie bardzo lekkich toreb (o grubości nieprzekraczającej 15 mikrometrów), wymaganych ze względów higienicznych czy też oferowanych jako podstawowe opakowanie dla żywności sprzedawanej luzem (gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności).

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem opłata wynosi 0,20 zł za jedną torbę. Stawkę opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2389).
Opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i zgodnie z przepisami będzie musiała zostać przekazana przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który ją pobiera, do 15 marca roku następującego po roku, w którym została pobrana. Oznacza to, że w przypadku pobierania od klientów opłaty recyklingowej w 2018 r. przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazać do 15 marca 2019 r. całość środków pochodzących z pobranej opłaty w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. Nie zostało jeszcze wskazane konto, na które będzie przekazywana pobrana opłata – zostanie ono określone w bieżącym roku.

Podatek VAT od pobranej opłaty powinien zostać wniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się już informacja, iż opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

Na uwagę zasługuje fakt, iż:

  • Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego może ustalić dowolną cenę za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w cenie tej zostanie uwzględniona opłata recyklingowa w wysokości 20 gr. Przykład: opłata przy kasie za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest równa 50 gr, w tym 20 gr stanowi opłata recyklingowa (dochód budżetu państwa).
  • Prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20000 zł.
  • Opłacie recyklingowej podlegają wyłącznie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Torby papierowe, czy np. torby w pełni biodegradowalne nie zawierające dodatków z tworzyw sztucznych (np. torby ze skrobi) nie podlegają opłacie recyklingowej. Należy jednak pamiętać, że takie torby nie mogą zawierać w swoim składzie tworzyw sztucznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi aspektami związanymi z funkcjonowaniem opłaty recyklingowej i interpretacją nowych przepisów – eksperci GLC pozostają do Państwa dyspozycji.