+48 32 479 10 50

15 czerwca 2016

Jednolity Plik Kontrolny

Z nadejściem lipca tego roku rozpoczynają się zmiany w zakresie obowiązków związanych z przeprowadzaniem kontrolni finansowej – wprowadzony zostaje Jednolity Plik Kontrolny (obowiązek nałożony na podatnika wynika z art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.] w  oparciu o nowelizacje z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. poz. 1649]).

W rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), objęte tym obowiązkiem są przedsiębiorstwa  prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Jednolity Plik Kontrolny (dalej zwany JPK) jest krokiem w stronę modernizacji administracji podatkowej ­­w państwie oraz usprawnia weryfikacje poprawności rozliczeń podatkowych.

Jako pierwsze jego obowiązek przekazywania do urzędów skarbowych odczują firmy, których zatrudnienie przekracza 250 osób, a przychód 50 mln euro (JPK będzie obowiązywać największe firmy w Polsce od lipca), jednak ten obowiązek nie ominie firmy o mniejszym zatrudnieniu oraz przychodach – wszystkie firmy prowadzące księgi przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązane do przygotowywania JPK już od 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny jest nową metodą kontroli podatników przez organy podatkowe. Głównym celem JPK jest zebranie danych z ksiąg podatkowych w ujednoliconą formę elektroniczną. Zgodnie z art. 13. Ustawy o rachunkowości poprzez elementy ksiąg rachunkowych rozumie się: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia (obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych) oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). JPK ułatwia identyfikacje obszarów niezgodności raportowania podatkowego, co w świetle prawa usprawnia proces weryfikacji rzetelności ksiąg podatkowych w oparciu o poprawność zawartych danych.

Plik z danymi z systemu księgowo-finansowego po wypełnieniu zostają zapisywane w typie  pliku .xml. Plik zbudowany w oparciu o strukturę danych podaną przez Ministerstwo Finansów ma zostać następnie wysłany w podanym wyżej rozszerzeniu do fiskusa poprzez bramkę Ministerstwa Finansów, a w przypadku zbyt dużych gabarytów pliku może on zostać dostarczony na nośniku zewnętrznym np. płycie CD/DVD czy pendrive.

W skład struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzą m.in. księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane magazynowe, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. Dla wielu firm, nie tylko największych przedsiębiorstw, wprowadzenie tego typu rozwiązania wymusza aktualizację oprogramowania lub jego zmianę  tak, aby system był zdolny do automatycznego, comiesięcznego eksportowania danych.

Wprowadzenie JPK wiąże się z analizą i weryfikacją już posiadanych danych przez przedsiębiorców, gdyż szacuje się, że nawet 400 obszarów danych będzie musiało zostać przygotowanych i dostarczonych przez firmy do urzędów skarbowych. Warto zatem już dzisiaj przeanalizować poprawność i rzetelność danych oraz zweryfikować, czy dane wyeksportowane do JPK są zgodne z księgą główną i księgami pomocniczymi. Należy bowiem mieć na uwadze, że dla podatników niezwykle ważne będzie, aby ich księgi prowadzone były rzetelnie i bezbłędnie, gdyż urząd będzie to poddawać comiesięcznej weryfikacji.

Mimo nagłego wprowadzenia obowiązku JPK i obaw wielu firm o wykorzystywane systemy ewidencyjne okazuje się, że rozwijane systemy ERP są przygotowane na nowe wyzwania. Wykorzystywane przez GRUPĘ Leader i jednocześnie oferowany system enova365 (zgodnie z prowadzoną przez producenta polityką dostosowywania systemu do obowiązujących przepisów) jest już przygotowany na zmiany. Klienci korzystający z enova365 mogą być pewni, że nowa funkcjonalność związana z obsługą plików JPK zostanie udostępniona w oparciu o usługę upgrade’ową (maintenance).
Analizując szerzej sytuację rynkową uspokajamy także użytkowników innych systemów – zdecydowanie większość systemy ERP są lub będą przygotowane na zmianę związaną z JPK, gdyż nie jest to koncepcja nowa i wymyślona przez polski rząd – w krajach Unii Europejskiej jest to znana metoda kontroli skarbowej. Także producenci globalni systemów ERP są przygotowani na zmiany, które zaszły w polskim systemie podatkowym (przynajmniej tak deklarują).

 Dla ograniczenia ryzyka polecamy:

– wcześniejsze sprawdzenie, czy posiadany system spełni wymagania JPK
– rozważenie zamiany systemów nierozwijanych lub takich, dla których producent odwleka wprowadzenie zmian dostosowawczych na nowsze systemy już przygotowane na wprowadzenie JPK
– przeprowadzenie audytu poprawności prowadzonej ewidencji oraz rzetelności danych biznesowych
– zmiany podejścia do jakości prowadzonej ewidencji, w tym rozważenie zmiany np. biura rachunkowego w przypadku korzystania z usług, których efekty budzą merytoryczne wątpliwości (JPK zweryfikuje nie tylko podatników, ale także rynek usług księgowych).
 
Warto zaznaczyć, że GRUPA Leader jest już przygotowana na wprowadzenie JPK, a jej Klienci bez obaw mogą dalej rozwijać swoje biznesy.

Autor: Mariusz Jarosz

15 czerwca 2016

Zobacz więcej
Wróć do bloga