Uproszczenia w SLIM VAT-3 . Co nowego w 2023 roku?

Trwają prace na projektem ustawy, która od 1 kwietnia 2023 r. (pierwotnie planowano od 1 stycznia 2023 r.) wprowadzi kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT – tzw. SLIM VAT 3. Sprawdź czy dotyczą one również Twojego przedsiębiorstwa:

Masz pytania?

dr Bartosz Kubista, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.
 • Wyższy limit dla małego podatnika – jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 mln euro to przysługuje Ci status małego podatnika, który uprawnia do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.
 • Możliwość wystawiania paragonów w postaci elektronicznej – jeżeli posiadacz kasę online lub kasę wirtualną nie będziesz musiał wystawiać paragonu w formie papierowej, gdyż dopuszczalna będzie forma elektroniczna
 • Ułatwienia w przeliczaniu faktur korygujących w walucie obcej – stosowanie kursu waluty przyjętego dla pierwotnego rozliczenia w celu przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej, czyli tzw. kursu historycznego. Ponadto w przypadku faktur zbiorczych z tytułu opustu lub obniżki stosowany będzie kurs zbiorczy dla wszystkich transakcji i nie będzie trzeba stosować pierwotnego kursu dla każdej z korygowanych transakcji osobno.
 • Mniej formalności przy rozliczaniu WNT – nawet jeśli nie otrzymasz faktury od kontrahenta będziesz miał możliwość odliczyć podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • Złagodzenie warunków zwrotu VAT w 15 dni – m.in. wartość minimalnego obrotu, jaki przedsiębiorca musi zaewidencjonować na kasie online lub wirtualnej w każdym okresie rozliczeniowym, zostanie zmniejszona z 50 tys. zł do 40 tys. zł
 • Liberalizacja przepisów dotyczących stosowania proporcji przy sprzedaży mieszanej – m.in. nie będzie obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego przyjętej proporcji, wystarczające będzie zawiadomienie.
 • Możliwość przeznaczenia środków z rachunku VAT na kolejne podatki i opłaty – m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej czy tzw. podatek cukrowy (od 1 lipca 2023 r.).

Photo by charlesdeluvio on Unsplash

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  Zerowy PIT do 26 roku życia

  Od kilku lat młodzi pracownicy mają możliwość skorzystania z ulgi w postaci zerowego PIT-u. Warto przyjrzeć się nieco bliżej temu...