Polski Ład i zmiany podatkowe – co zapowiada projekt z 24 marca 2022 roku?

24 marca 2022 roku Pan Premier Morawiecki zapowiedział kilka zmian w ramach projektu Polskiego Ładu. Nasi eksperci z dziedzin doradztwa podatkowego oraz prawa podjęli wyzwanie i przyjrzeli się bliżej planowanym zmianom. W ramach współpracy z Soda, przygotowali branżowe stanowisko dla sektora IT w sprawie zmian w zakresie obniżenia stawki PIT, preferencjach przy składce zdrowotnej oraz ulgi dla klasy średniej. Zapraszamy do zapoznania się z kierunkiem zmian oraz komentarzem i rekomendacjami doradców podatkowych w każdym z poszczególnych tematów. W razie pytań oraz wątpliwości służymy pomocą. Umów się z nami na konsultacje www.glc.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 marca 2022 r., wprowadza kilka rozwiązań które mają rekompensować negatywne skutki Polskiego Ładu.

Obniżenie stawki PIT

Najważniejsza zmianą jest obniżenie pierwszego progu podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się za pomocą skali podatkowej. Zgodnie z założeniami projektu stawka podatku ma zostać obniżona z 17% do 12%. Bez zmian zostaje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł, oraz stawka drugiego progu podatkowego w wysokości 32% przy osiągnięciu dochodu powyżej 120 000 zł.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, obniżona stawka PIT ma być stosowana przez cały rok podatkowy, także do dochodów już osiągniętych przed wejściem w życie zmian (według Ministerstwa Finansów ma być to 1 lipca).

W takim wypadku, od 1 lipca zmianie ulegnie wysokość pobieranych zaliczek na podatek, natomiast w odniesieniu do zaliczek już zapłaconych, podatnicy dostaną odpowiedni zwrot po rozliczeniu rocznym.

Bez zmian pozostają stawki ryczałtu oraz stawka podatku liniowego.

Komentarz eksperta:

Obniżenie stawki podatku należy uznać za krok w dobrą stronę, niemniej jednak bez zmian pozostaje wysokość progu podatkowego oraz wysokość kwoty wolnej od podatku. Już na etapie konsultacji społecznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wskazywano, że podwyższenie progu do 120 000 zł jest niewystarczające, uwzględniając poziom wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

Podatnicy którzy chcą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie podatku liniowego są zobowiązani do dokonania wyboru do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym. Dla większości podatników termin ten upłynął 20 lutego. Opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego jest dla wielu podatników korzystną formą opodatkowania ze względu na stosunkowo niższe stawki podatku, kosztem utraty prawa do odliczania kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie projekt nie przewiduje dla podatników możliwości zmiany formy opodatkowania w momencie, gdy dochodzi do obniżenia stawki podatku do 12% dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. Wybór optymalnej formy opodatkowania jest również często poprzedzony dogłębną analizą i koniecznością skorzystania z usług firm doradztwa podatkowego co wiąże się z poniesieniem dodatkowych wydatków

Taka sytuacja jest skrajnie niekorzystna dla podatników którzy w dobrej wierze wybrali opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego i tym samym zostali pozbawieni prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodu, podczas gdy inni podatnicy będą mogli w tym samym momencie korzystać z konkurencyjnej stawki podatku na zasadach ogólnych, zachowując przy tym prawo do odliczenia kosztów podatkowych oraz z kwoty wolnej od podatku która nie przysługuje podatnikom opodatkowanych ryczałtem.

 

Rekomendacje:

 • wprowadzenie możliwości zmiany przez podatnika formy opodatkowania po zmniejszeniu stawki PIT, lub w momencie rozliczenia rocznego w celu wyboru preferencyjnej formy opodatkowania.
 • objęcie kwotą wolną od podatku także podatników opodatkowanych podatkiem liniowym i zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 • zwiększenie drugiego progu podatkowego do poziomu odpowiadającego wzrostowi wynagrodzeń w Polsce.

 

Preferencje przy stawce zdrowotnej. Jak zmieni się składka zdrowotna w 2022 roku?

Kolejne zmiany dotyczą zasad odliczania składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców:

 • podatek liniowy – prawo do odliczenia od dochodu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej wysokości nie przekraczającej 8 700 zł w roku podatkowym;
 • zryczałtowany podatek dochodowy – prawo do odliczenia od dochodu 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne roku podatkowym;
 • karta podatkowa – prawo do odliczenia od podatku 19% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Komentarz:

W dalszym ciągu składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowić będzie znacznie obciążenie fiskalne podatników. Wprowadzenie limitowanego odliczenia zapłaconej składki od dochodu podatnika nie zmieni tej niekorzystnej sytuacji. W stanie prawnym do 31 grudnia 2021 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczano od podatku dochodowego, natomiast proponowane rozwiązanie wprowadza możliwość odliczania składki od dochodu podatnika, co tylko w niewielkim stopniu niweluje niekorzystne zmiany.

Ponadto rozwiązanie to dalej nie ma charakteru progresywnego, pomimo założeń nowelizacji, podatnicy są obciążeni jednakową liniową stawką składki zdrowotnej.

 

Rekomendacje:

 • przyznanie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, a nie dochodu podatnika.

 

Ulga dla klasy średniej i ulga na zabytki

Nowelizacja likwiduje także ulgę dla klasy średniej oraz ulgę na zabytki.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej uzasadniana jest jej zakresem podmiotowym oraz skomplikowanym algorytmem jej obliczania. Tym samym, ewentualną utratę korzyści z jej likwidacji ma rekompensować obniżenie stawki PIT do 12%.

Ponadto, jeżeli na skutek likwidacji ulgi podatek do zapłaty za rok 2022 byłby większy niż hipotetyczny podatek należny za rok 2022, naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy.

W przypadku likwidacji ulgi na zabytki, projektowane przepisy wskazują, że podatnicy zachowają prawo do odliczenia wydatków poniesionych do dnia 30 czerwca 2022 r.

 

Komentarz:

Zmiana stawki podatku ma zrekompensować podatnikom likwidacje ulgi dla klasy średniej, jednak należy zwrócić uwagę, że do określonej wysokości, mogli z niej również korzystać podatnicy których dochody przekroczyły próg podatkowy.

Likwidacja ulgi na zabytki podyktowana jest faktem, że w głównej mierze korzystali z niej z zamożni podatnicy. Jednocześnie maksymalny termin do którego można skorzystać z przedmiotowej ulgi został wyznaczony na dzień 30 czerwca. Stawia to w niekorzystnej pozycji wszelkich podatników, którzy planowali rozpoczęcie inwestycji na drugą połowę roku, np. ze względu na ceny materiałów. Tym samym podatnicy mają niespełna 3 miesiące na poniesienie wydatków związanych z zakupem i modernizacją zabytkowych budynków.

Jednocześnie projekt nie przewiduje żadnych rozwiązań rekompensujących skrócenie tego terminu.

 

Rekomendacje:

 • Odroczenie w czasie likwidacji ulgi na zabytki do dnia 31 grudnia, ew. wprowadzenie limitu wydatków do odliczenia, poniesionych na zakup i modernizacje obiektów zabytkowych po 31 czerwca 2022 r.

 

Zmiany zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Planowane zmiany dotkną także zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Dotychczas w przypadku kilku stosunków pracy, podatnik mógł wskazać tylko jednego z nich do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Ponadto nie mogli z niej skorzystać zleceniodawcy i płatnicy wypłacający świadczenia z działalności wykonywanej osobiście.

Nowe przepisy pozwalają podatnikom wybrać który z płatników będzie stosował kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek. Tym samym podatnik będzie mógł upoważnić jednocześnie maksymalnie trzech płatników, gdzie każdy z nich zastosuje kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 100 zł (150 zł w przypadku 2 płatników, 300 zł w przypadku 1 płatnika). Ponadto do stosowania kwoty zmniejszającej uprawnieni będą także zleceniodawcy i pozostali płatnicy wypłacający świadczenia z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy PIT oraz płatnicy pobierający zaliczki od dochodów z praw majątkowych.

W związku z tym, płatnicy będą zobowiązani w terminie do 15 czerwca 2022 r. wystąpić do podatników o aktualizacje uprzednio złożonego oświadczenia PIT-2.

Ponadto przepisy zobowiążą płatnika do zainicjowania złożenia przez podatnika wniosku o zasadach stosowania kwoty zmniejszającej podatek oraz odliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne przy obliczaniu zaliczki na podatek.

 

Zdajemy sobie sprawę, że temat Polskiego Ładu oraz projektów zapowiadających w nim zmiany wzbudza wiele wątpliwości. Jeśli chcieliby Państwo skonsultować z nami swoją indywidualną sytuację w obliczu zapowiadanych zmian, zapraszamy na konsultacje z doradcą podatkowym GLC. Nasi doradcy podatkowi są gotowi na spotkanie z Państwem w naszych biurach, które mieszczą się w Katowicach oraz w Warszawie oraz w formie online. W razie pytań, proszę kierować się do dr Marka Mikuła mmikula@glc.pl  oraz Bartosza Kubisty bkubista@glc.pl.

Pobierz PDF

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Ceny transferowe 2024 – kto ma obowiązek sporządzić dokumentację?

  Dokonujesz transakcji z podmiotami powiązanymi, wobec tego interesują Cię ceny transferowe? Z artykułu dowiesz się: kto powinien sporządzić dokumentację cen...

  e-doradca podatkowy LIPIEC 2022

  Lipcowy e-doradca podatkowy, czyli podsumowanie najważniejszych tematów z zakresu podatków, prawa, finansów, księgowości dla każdego przedsiębiorcy. W wakacyjnym wydaniu omawiamy...

  @ – doradca podatkowy czerwiec 2022

  Czerwcowy e-doradca podatkowy, a w nim: grupy VAT jako temat numeru – od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mogli...