+48 32 479 10 50

18 lutego 2022

Jak przepisy o ukrytej dywidendzie zmienią rozliczenie spółek?

Autor

Jakub Sikorski

radca prawny, manager działu prawnego

Mimo że przepisy o tak zwanej ukrytej dywidendzie mają wejść w życie od 2023 roku, to już teraz trzeba przygotować się do ich stosowania.

Pojęcie ukrytej dywidendy jest nowym określeniem, wprowadzonym do prawa podatkowego przez Polski Ład. Polski Ład określa regulacje, których celem jest zapobieganie wypłacania ukrytej dywidendy. Skierowane są one do podmiotów, które dotychczas rozliczały się z udziałowcem w inny sposób niż wypłata dywidendy. Przepisy związane z ukrytą dywidendą wejdą w życie od stycznia 2023 roku.

Celem wprowadzenia nowych regulacji jest zapobieganie sytuacji, w których podmiot w zamian za wypłacenie dywidendy, wypłaca zysk w inny sposób.

Po wejściu w życie przepisów będzie zachodzić więc bardzo duże ryzyko, że niektóre mechanizmy stosowane dotychczas przez Spółki nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z nowymi przepisami, koszty będą stanowić ukrytą dywidendę, jeżeli:

  1. wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
  2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany.
  3. koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika. Tymi aktywami mogą być nieruchomości, lokale, pojazdy,

Jak widać definicja jest bardzo szeroka i wiele transakcji może być od 2023 roku traktowane jako ukryta dywidenda.

Już w trakcie tego roku trzeba więc dokonać analizy kosztów spółki i przygotować się do zmiany przepisów.

Jeśli chcesz więc zweryfikować czy koszty ponoszone przez Twoją spółkę mogą być traktowane jako ukryta dywidenda napisz do mnie maila: jsikorski@glc.pl lub umów się na konsultację w kancelarii.

18 lutego 2022 : Jakub Sikorski

Zobacz więcej
Wróć do bloga