+48 32 479 10 50

7 marca 2014

GRUPA Leader zmienia wizerunek i poszerza zakres usług

GRUPA Leader zmienia wizerunek i stawia na kompleksowy outsourcing specjalistycznych usług dla biznesu.

KSK Leader, TAX Leader, LAW Leader i AUDIT Leader, czyli zespół kancelarii w Katowicach świadczących kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorstw, zainaugurował działalność w ramach GRUPY Leader.

Marka GRUPA Leader objęła funkcjonujące dotychczas oddzielnie, choć ściśle ze sobą współpracujące kancelarie. Od 10 lat wpierają one podmioty gospodarcze w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, outsourcingu usług księgowych i HR oraz audytu finansowego, systematycznie poszerzając zakres usług. Spółka LAW Leader wchodząca w skład GRUPY Leader była pierwszą w Polsce niezależną multidyscyplinarną spółką adwokatów i doradców podatkowych.

Wspólna nazwa, logo i identyfikacja wizualna są zewnętrznym przejawem zmian, jakie dokonały się we wchodzących z skład GRUPY Leader spółkach.

– Jesteśmy przede wszystkim zespołem specjalistów z dziedziny prawa, podatków, audytu finansowego, rachunkowości i kadr, działającym razem na rzecz Klienta. Naszym celem i zarazem najmocniejszą stroną jest kompleksowa, wieloaspektowa obsługa przedsiębiorstw – wyjaśnia Maciej Szymik, dyrektor generalny GRUPY Leader, doradca podatkowy. ‑ Poprzez wspólną nazwę chcemy jeszcze mocniej zakomunikować to Klientom.

Pogotowie finansowe i doradcze

Zmiana wizerunku wiąże się również z rozszerzeniem wachlarza usług świadczonych na rzecz Klientów – zarówno przedsiębiorców jak i podmiotów z branży doradczej. Tym pierwszym, obok stałej obsługi księgowej, doradztwa podatkowego, obsługi prawnej i audytu finansowego, GRUPA Leader proponuje szeroko rozumiany controling finansowy z doradztwem biznesowym, outsourcing kadr i płac, a także pogotowie finansowe, czyli profesjonalne wsparcie księgowych, adwokata i doradców podatkowych w różnorodnych sytuacjach kryzysowych w firmie.

Zapotrzebowanie na takie usługi świadczone kompleksowo przez wielospecjalistyczne zespoły od kilku lat dynamicznie rośnie. Powodów jest kilka: redukcja kosztów zatrudnienia, zapotrzebowanie na obsługę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych bez ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych, ciągłe zmiany prawne i coraz bardziej dotkliwy brak na rynku pracy wykwalifikowanych specjalistów z zakresu księgowości i audytu finansowego. Dlatego, obsługę księgową powierza zewnętrznym biurom rachunkowym już około połowa firm z sektora MSP.

Z badań rynku przeprowadzonych przez GRUPĘ Leader wynika jednak, że coraz częściej przedsiębiorcy oczekują nie tylko bieżącej obsługi ksiąg rachunkowych, ale również jednoczesnego doradztwa w zakresie zarządzania kosztami, optymalizacji podatków i zatrudnienia oraz wsparcia prawnego, których efektem będzie zwiększenie konkurencyjności firmy.

Partnerzy dla sektora doradczego

Z tego powodu GRUPA Leader zamierza również mocniej wspierać swoich partnerów branżowych: biura rachunkowe (w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego) oraz kancelarie prawne i podatkowe (w aspekcie obsługi księgowej i controlingu).

‑ Koncentrujemy się na współpracy, a nie na konkurencji – podkreśla Maciej Szymik. ‑ Jesteśmy przekonani, że w ten sposób pomożemy naszym Partnerom dostarczyć bardziej kompleksowe usługi dla ich Klientów. Będą mogli im zaoferować stałe wsparcie profesjonalistów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, przy optymalizacji kosztów prowadzenia działalności.

Nowa strona firmowa

Lepszej komunikacji z Klientami i Partnerami biznesowymi służyć będzie nowa strona internetowa GRUPY Leader: www.grupaleader.pl. W bardzo przejrzysty sposób prezentuje ona w jednym miejscu wszystkie najważniejsze segmenty świadczonych usług dzięki prostemu menu i wzajemnym powiązaniom poszczególnych zakładek.

Nowością w serwisie jest blog ekspercki Easy Business. Jego celem jest dostarczenie przedsiębiorcom praktycznych wskazówek w prowadzonej działalności i sprawdzonych pomysłów na optymalizację księgową, podatkową i organizacyjną firmy na konkretnych przykładach z praktyki GRUPY Leader. Będzie tam można również znaleźć komentarze do aktualnych przepisów i ich interpretacji.

Strona firmowa GRUPY Leader została też powiązana z jej profilami w mediach społecznościowych: Facebookiem, Golden Line i Linked In.

Więcej na stronie:
www.grupaleader.pl

 

***

O GRUPIE Leader

GRUPA Leader to zespół ekspertów z dziedziny prawa, podatków, audytu finansowego, rachunkowości i kadr. Od 2004 r. świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które wymagają eksperckiego wsparcia w zakresie prowadzonej działalności. Obsługuje również duże firmy i korporacje, bardzo aktywne na rynku, biorące udział w skomplikowanych procesach prawnych, finansowych, handlowych i gospodarczych, oczekujące kompleksowego doradztwa, regularnego raportowania i stałego wewnętrznego nadzoru biegłego rewidenta.

GRUPA Leader specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w wymagających, innowacyjnych i wysokospecjalistycznych branżach: finansowej, IT, budownictwie, przemyśle ciężkim i automatyce przemysłowej. Jej klientami są m.in. przedsiębiorstwa o skomplikowanej strukturze organizacyjnej, spółki z kapitałem zagranicznym i prowadzące działalność na rynku międzynarodowym oraz podmioty, które znalazły się w sytuacji kryzysu: finansowego, prawnego lub organizacyjnego. Siedzibą firmy są Katowice, jednak współpracuje z Partnerami z całej Polski i zagranicy.

Celem GRUPY Leader jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa działalności Klientów oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw dzięki optymalizacji prawnej, podatkowej i księgowej.

 

Kontakt dla mediów

Anna Kontek
Specjalista ds. PR
GRUPA Leader
Tel. 663 629 244
e-mail: akontek@grupaleader.pl

 

7 marca 2014

Zobacz więcej
Wróć do bloga