+48 32 479 10 50

23 września 2014

Przedsiębiorcy potrzebują stabilnego i przejrzystego prawa

O barierach w rozwoju polskiej przedsiębiorczości i rozwiązaniach, które mogą ją wspierać debatowali w Katowicach uczestnicy IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Głos w dyskusji zabrali również eksperci GRUPY Leader.

Największą przeszkodą w rozwoju polskich przedsiębiorstw jest niestabilne, szybko zmieniające się prawo oraz jego rozbieżne interpretacje – zauważają przedsiębiorcy biorący udział w katowickim Kongresie. Powoduje to brak równowagi otoczenia prawno-gospodarczego małych i średnich firm oraz zaburzenie komunikacji między instytucjami państwowymi a przedsiębiorcami. Bariery biurokratyczne, nieustanne podważanie uczciwości przedsiębiorców przez organy kontrolne i przewlekłość postępowań, zniechęcają do zakładania działalności gospodarczej, a podmioty już funkcjonujące niejednokrotnie doprowadzają na skraj upadłości.

Szczególnie mocno jest to widoczne w sferze podatkowej, o czym przekonywali uczestnicy panelu: Podatki jako bariera w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem m.in. Pedro Augusto Almeida Freire’y i Vincenta Farrugii, Członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Marka Firleja reprezentującego ministerstwo finansów oraz ekspertów GRUPY Leader: Zbigniewa Macieja Szymika, Artura Olesia, Łukasza Zarzyckiego i Bartosza Kubisty.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę m.in. na wielość i rozbieżność interpretacji podatkowych, zbyt częste zmiany w prawie podatkowym, które nie pozwalają dostosować się do nowej sytuacji zarówno przedsiębiorcom jak i profesjonalistom – doradcom podatkowym. Postulowali o większe zaufanie organów skarbowych do podatników, którzy korzystając z własnych praw (np. prawa zwrotu podatku VAT), bardzo często są traktowani jak potencjalni przestępcy np. poprzez wprowadzenie instytucji zaufanego podatnika.

Podkreślali nieuzasadnioną przewlekłość postępowań kontrolnych i administracyjnych (nawet do kilku lat) i zamrażanie kwot nadpłaconych podatków przez fiskus, co jest zagrożeniem dla płynności finansowej przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach prowadzi podmioty do bankructwa. Zdaniem Dr Dagmary Dominik-Ogińskiej, Sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, rozwiązaniem problemu byłaby zmiana sposobu prowadzenia postępowań kontrolnych, poprzez ograniczenie skali kontroli, ich lepsze przygotowanie i współpracę służb kontroli skarbowej z policją.

W przypadku wątpliwości organów skarbowych co do zgodności poszczególnych transakcji z prawem, doradcy podatkowi postulowali ograniczenie wstrzymania zwrotu nadpłaconego podatku VAT tylko do kwestionowanej kwoty (obecnie urzędy skarbowe najczęściej zamrażają nadpłacony VAT w całości).

W związku z zagrożeniem dla budżetów przedsiębiorstw, jakie niosą ze sobą zatory płatnicze, wnioskowali również o wprowadzenie metody kasowej w rozliczeniach podatku dochodowego przedsiębiorców lub ulgi na złe długi. Obecnie przedsiębiorcy zmuszeni są płacić zaliczki na podatek dochodowy również od przychodów z transakcji za które jeszcze nie otrzymali zapłaty.

Pełna listę postulatów z dyskusji podatkowej uczestnicy debaty chcą złożyć na ręce ministra finansów i ministra gospodarki.

Ważnym punktem programu Kongresu był panel poświęcony Manifestowi Młodego Przedsiębiorcy. O zawartych w nim 25 rekomendacjach mówili współtwórcy dokumentu, w tym Zbigniew Maciej Szymik, dyrektor Generalny GRUPY Leader.

GRUPA Leader jest również obecna na Targach Biznes Expo, które towarzyszą Europejskiemu Kongresowi MSP. Kongres potrwa do 25 września.

23 września 2014

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski