+48 32 479 10 50

15 kwietnia 2014

Dlaczego warto płacić faktury w terminie?

Autor

Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, partner zarządzający, doradca podatkowy

Aż 75% faktur w Polsce jest regulowanych po terminie, ponad 12% ma opóźnienie w płatnościach większe niż 3 miesiące. Zatorom płatniczym miały przeciwdziałać m.in. przepisy podatkowe wprowadzone w 2013 r. Problem w tym, że nowelizacje nie odniosły spodziewanego efektu.

Spowodowały za to poważne konsekwencje dla podatników, które w pewnych sytuacjach mogą spowodować jeszcze większe trudności z zachowaniem przez nich płynności finansowej.

Przedsiębiorcy, na skutek przepisów, które zastosować można tylko w teorii, przede wszystkim zapłacą podatek od towarów lub usług sprzedanych klientowi mimo, iż sami nie otrzymali zapłaty. Dodatkowo mogą jeszcze zapłacić podwójny podatek za usunięte z kosztów, niezapłacone towary, jeśli nie będą potrafili wyodrębnić ich w spisie z natury robionym na koniec roku.
Nie zawsze jest tak, że nie płacimy za towary dlatego, że chcemy dłużej zatrzymać gotówkę. Bardzo często jej nie mamy, bo nie otrzymaliśmy należności od naszych własnych kontrahentów. Dlatego próbując odpowiedzieć na pytanie: dlaczego warto płacić swoje zobowiązania w terminie, chcę się skupić nie na opisywanych często aspektach związanych z etyką biznesową oraz wiarygodnością na rynku, ale twardych, finansowych argumentach.

Względy podatkowe

Towar lub materiał niezapłacony nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Jeśli w trakcie roku podatkowego nie zapłacimy za niego w terminie, to w następnym miesiącu trzeba go wyksięgować z kosztów, co automatycznie podnosi podatek.
O jakim terminie mowa? 30 dni od daty upływu terminu płatności – w przypadku zwykłych faktur i rachunków oraz 90 dni od daty zaliczenia kwoty wynikajacej z faktury do kosztów uzyskania przychodów, jeśli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni.
Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływają wymienione terminy. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały skorygowane koszty.

Koszty prowadzenia ewidencji

Jak wspomniałem wyżej przeterminowane niezapłacone faktury trzeba wyksięgować z ewidencji. Wymaga to dodatkowych czynności księgowych, które muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami. A to kosztuje. Dodatkowy czas na korekty w księgach rachunkowych musi poświęcić księgowa lub, w przypadku małych firm, sam właściciel. W przypadku dużych przedsiębiorstw, korzystających z outsourcingu usług księgowych, trzeba zapłacić za dodatkowe godziny pracy biura rachunkowego. W zależności od sposobu płatności za taką usługę jedna przeterminowana faktura może nas kosztować dodatkowo nawet kilkadziesiąt złotych.

Koszty związane z rozliczeniem roku podatkowego

Mniejsze firmy, które rozliczają się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą mieć dodatkowo kłopot z rozliczeniem dochodu w całym roku podatkowym. W ich przypadku koszty uzyskania przychodu w PIT przedsiębiorców, są obliczane w oparciu o spis z natury dokonywany na początek i koniec roku.

Począwszy od 2013 r. należało w nim wskazać, za które towary w magazynie lub na sklepie nie została uiszczona należność i zgodnie z tym obliczyć koszty za cały rok 2013. Żeby zrobić to prawidłowo, trzeba szczegółowo prześledzić wszystkie płatności za wszystkie towary podlegające spisowi z natury. Następnie wyodrębnić w spisie z natury wartość towarów, które nie zostały zapłacone i o które wcześniej skorygowano (pomniejszono) koszty uzyskania przychodu. Brak takiego wyodrębnienia spowoduje, że towary te po raz drugi zostaną wyksięgowane z kosztów uzyskania przychodu za rok 2013. W rezultacie przedsiębiorca zapłaci zawyżony podatek dochodowy.

Oczywiście powiązanie konkretnych towarów z terminem zapłaty faktury za ich dostawę nie musi być trudne… o ile przedsiębiorstwo prowadzi szczegółową ewidencję magazynową wszystkich towarów, powiązaną z systemem rozliczeń podatkowych w obszarze kosztów według przepisów obowiązujących od początku 2013 r. Jednak programy komputerowe, które ewidencjonują zapłatę za towar posiada tylko ok. 10% firm z małą księgowością.

W pozostałych przypadkach wymaga to ogromnych nakładów pracy. A to znowu oznacza dodatkowe koszty czasu pracy pracowników zaangażowanych w szczegółowy remanent, księgowości lub samego właściciela.

15 kwietnia 2014 : Maciej Szymik

Zobacz więcej
Wróć do bloga