6 maja 2014

Tylko do końca czerwca mamy czas na potwierdzenie, że samochód firmowy ze względów technicznych wyklucza użytkowanie prywatne i uprawnia do odliczenia VAT

Ustawodawca po raz kolejny zafundował przedsiębiorcom używającym w swojej działalności pojazdów, obowiązkowe koszty w postaci dodatkowego badania technicznego.

Musi je zrobić Przedsiębiorca, który chce zachować prawo pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych, napraw, a przede wszystkim paliwa od pojazdów wykorzystywanych w działalności, których konstrukcja wskazuje na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych. W przeciwnym wypadku konieczne jest prowadzenie uciążliwej, szczegółowej ewidencji użytkowania samochodu. Cieszą się właściciele okręgowych stacji kontroli pojazdów, bo mogą liczyć na wzmożony ruch w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r., co oznacza wzrost przychodów.

Powyższe obowiązki wynikają ze zmian ustawy o VAT, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r. Przedsiębiorca, który chce zachować prawo pełnego odliczenia podatku VAT od pojazdów wykorzystywanych w działalności, których konstrukcja wskazuje na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczające ich użycie do celów prywatnych (lub użycie do celów prywatnych jest nieistotne), musi potwierdzić ich konstrukcję, a tym samym brak możliwości prywatnego użycia, dodatkowym badaniem technicznym.

Oprócz poniesienia kosztów dodatkowego badania w kwocie 50,00 zł oraz czasu poświęconego na samo badanie, przedsiębiorcy muszą także udać się ponownie do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta (Starostwa Powiatowego) w celu dokonania stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie VAT dla samochodów dających pełne prawo do odliczenia VAT.

Analogiczna sytuacja miała miejsce przed wprowadzeniem zmian w ustawie VAT w zakresie odliczania VATu od paliwa przed 2011r. Jednak dodatkowe badania techniczne przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2010r., Nr 247, poz. 1652), które także stwierdzały spełnianie warunków technicznych do odliczenia VATu oraz zaświadczenia wydane na ich podstawie z dniem 1 kwietnia 2014 r. tracą swoją moc. Co oznacza wspomnianą konieczność przeprowadzenia „nowego” dodatkowego badania technicznego. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później niż do 1 lipca 2014 r.

Wyjątkiem są zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju jako: wielozadaniowy, van. Te zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów… o ile w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT. Innymi słowy, zaświadczenia i adnotacje VAT-1 wydane na podstawie wspomnianej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., zachowują swoją ważność i nie ma obowiązku ponownego ich przeprowadzania.

Ważność tracą badania techniczne i wydane na ich podstawie zaświadczenia stanowiące podstawę do dokonania adnotacji VAT-2, VAT-3, VAT-4. W przypadku tych pojazdów należy przeprowadzić wspomniane dodatkowe badania techniczne, na podstawie których zostanie nadana adnotacja VAT-2, gdyż już nie będą funkcjonowały adnotacje VAT-3 i VAT-4.
 
W skrócie przedstawia się to następująco:
Pojazdy spełniające wymagania określone w art. 86a , ust. 9 ustawy o VAT:

AdnotacjaWarunki techniczne
VAT-1aPojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe,  mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van
VAT-1bPojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków
VAT-2Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń,  które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

Tagi: vat 4 w dowodzie rejestracyjnym, vat 1 w dowodzie rejestracyjnym

 

Tekst: Artur Hofman

6 maja 2014

Zobacz więcej
Wróć do bloga