+48 32 479 10 50

Ceny transferowe

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są zobowiązani do zapewnienia zgodności ich transakcji z warunkami rynkowymi. Ustalenie tych warunków na odpowiednim poziomie, jak również ich należyte udokumentowanie w dokumentacji cen transferowych, pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka doszacowania dochodów stronom transakcji.

To również szansa na uniknięcie dotkliwych sankcji.

Odpowiednie zaadresowanie problemu cen transferowych w grupie kapitałowej wymaga jednak doświadczenia i wiedzy eksperckiej. Najbezpieczniej więc powierzyć to zagadnienie profesjonalistom.

Podatki dla biznesu

W zagadnieniach związanych z cenami transferowymi widzimy nie tylko obowiązki. To przede wszystkim szanse na zaplanowanie procesów w grupie kapitałowej oraz stworzenie bezpiecznej polityki współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi”.

Bartosz Kubista partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

 • przeprowadzamy wnikliwy audyt cen transferowych stosowanych w grupie kapitałowej,
 • identyfikujemy transakcje, które powinny być objęte dokumentacją cen transferowych,
 • pomagamy ustalić politykę cen transferowych
 • sporządzamy dokumentację cen transferowych, zarówno na poziomie lokalnym (local file), jak i na poziomie grupowym (master file),
 • przeprowadzamy analizę porównawczą (benchmark) transakcji z podmiotami powiązanymi, pomagając w ustaleniu warunków rynkowych oraz obronie cen przyjętych w transakcjach wewnątrzgrupowych,
 • reprezentujemy Klientów w toku kontroli podatkowej cen transferowych lub postępowania podatkowego w tym zakresie,
 • pomagamy w legalnym i zgodnym z warunkami rynkowymi zaplanowaniu transakcji w ramach grupy kapitałowej, aby zwiększyć oszczędności podatkowe,
 • zapewniamy bieżące doradztwo prawno-podatkowe w zakresie cen transferowych,
 • zarządzamy ryzykiem cen transferowych.

Oferujemy wsparcie we wszystkich obszarach cen transferowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że problematyka cen transferowych nie ogranicza się tylko do przygotowania dokumentacji.

Pełne bezpieczeństwo podatkowe może zapewnić tylko perfekcyjne przygotowanie transakcji na przyszłość  już na etapie ustalania warunków.

Dlaczego GLC?

 • wieloletnie doświadczenie w obsłudze cen transferowych,
 • biegłość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych,
 • połączenie wiedzy eksperckiej z dziedziny prawa, podatków i ekonomii,
 • stałe wsparcie na etapie kontroli i postępowań podatkowych w cenach transferowych,
 • dostęp do baz danych umożliwiający ustalenie warunków rynkowych transakcji.
 • umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy porównawczej i ustalania warunków rynkowych,
 • metodyka oparta o wytyczne i wymogi uwzględniane przez organy podatkowe w toku postępowań i kontroli,
 • wygodna komunikacja i stały kontakt.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski