Case studies

Pionierskie Zarządzanie Schematami Podatkowymi MDR w Branży FMCG

W ramach naszej misji promowania odpowiedzialnego zarządzania podatkowego, GLC Advisory osiągnęło znaczący sukces, współpracując z czołową grupą kapitałową w branży FMCG. Nasze zaangażowanie w minimalizację ryzyk podatkowych zaowocowało opracowaniem i wdrożeniem procedury zarządzania schematami podatkowymi (MDR), stanowiącego kamień milowy w obszarze ESG. Pod przewodnictwem dr Bartosza Kubisty, nasz zespół skutecznie zaprojektował i wprowadził innowacyjne procesy,...
Read More

Sukces w zarządzaniu ryzykiem podatkowym: Przypadek klienta FMCG

W GLC nie ma dla nas większego wyzwania niż stworzenie kompleksowej strategii podatkowej dla dynamicznie rozwijających się firm. Nasz ostatni projekt, realizowany dla czołowego przedsiębiorstwa z branży FMCG o przychodach przekraczających 257,5 mln zł, stanowi kwintesencję naszego profesjonalizmu i doświadczenia. Klient, z sumą bilansową powyżej 33,5 mln zł, stanął przed koniecznością reorganizacji zarządzania ryzykiem podatkowym....
Read More

Nowe Horyzonty w Płatnościach: Sukces w Rejestracji Małych Instytucji Płatniczych

W GLC Advisory stawiamy na innowacje i przekraczanie granic możliwości w branży finansowej. Nasz najnowszy sukces dotyczy wsparcia dwóch klientów w kluczowym procesie uzyskania statusu Małej Instytucji Płatniczej (MIP). Pod kierownictwem dr Bartosza Kubisty, nasz zespół ekspertów zapewnił kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu rejestracji, od przygotowania wniosków, przez opracowanie dokumentacji AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy),...
Read More

Udokumentowanie zaawansowanej transakcji kontrolowanej w branży energetycznej

W GLC Advisory z sukcesem zakończyliśmy projekt opracowania strategii cen transferowych dla kluczowej transakcji kontrolowanej naszego klienta z branży energetycznej. Projekt dotyczył transakcji gwarancji zabezpieczających wierzytelności o wartości przekraczającej 1 mld zł. Pod kierownictwem dr. Bartosza Kubisty, nasz zespół podjął się wyzwania analizy i weryfikacji cen w warunkach niestandardowych, co było kluczowe dla doprecyzowania strategii...
Read More

Dokumentacja i Strategia Cen Transferowych dla Kluczowej Transakcji Kontrolowanej w branży energetycznej

W GLC Advisory koncentrujemy się na praktycznych i efektywnych rozwiązaniach dla naszych klientów. Nasze ostatnie osiągnięcie dotyczy współpracy z przedsiębiorstwem z branży energetycznej, gdzie mieliśmy przyjemność opracować dokumentację i strategię cen transferowych dla transakcji kontrolowanej dotyczącej gwarancji zabezpieczającej wierzytelności o wartości ponad 1 mld zł. Projekt ten, prowadzony pod nadzorem dr. Bartosza Kubisty, wymagał głębokiej...
Read More

Sukces w wdrożeniu IP BOX dla branży IT

Efektywne Wdrożenie IP BOX dla Przedsiębiorstwa IT W GLC Advisory skutecznie wspieramy firmy w optymalizacji podatkowej, korzystając z innowacyjnych rozwiązań, takich jak IP BOX. Nasza najnowsza realizacja dla dużego przedsiębiorstwa z sektora IT stanowi wzór efektywnego wdrożenia tej ulgi podatkowej. Pod nadzorem dr. Bartosza Kubisty oraz Tomasza Basiury, nasz zespół ekspertów zapewnił kompleksową obsługę projektu,...
Read More

GLC Advisory partnerem Founderów w zakresie pozyskania inwestycji dla portalu medtechowego na kwotę ponad 10 milionów złotych.

Zakres usług GLC Advisory Klient pozyskał inwestora zainteresowanego wniesieniem dofinansowania do Spółki w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Zakres usług GLC Advisory obejmował kompleksową obsługę transakcyjną, w tym obsługę procesu inwestycyjnego, polegającą w szczególności na negocjacjach term sheet’u i umowy inwestycyjnej wraz z załącznikami, jak również wprowadzenie zmian korporacyjnych w Spółce umożliwiających...
Read More

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. – ważny wyrok WSA w Gliwicach

WSA w Gliwicach w dniu 28 czerwca 2023 r. w sprawie o sygnaturze I SA/Gl 1254/22 uwzględnił skargę przygotowaną przez Naszą kancelarię na interpretację indywidualną DKIS w zakresie opodatkowania kwoty zysku zgromadzonego na kapitale zapasowym spółki z o.o. powstałej po przekształceniu z jednoosobowej działalności gospodarczej. Sąd podzielił Nasze stanowisko, iż niedopuszczalne jest podwójne opodatkowanie tego...
Read More

GLC Advisory wspiera klienta z branży gamingowej w zakresie pozyskania inwestycji od reprezentanta Polski w piłce nożnej

Zakres usług GLC Legal Klient będący właścicielem platformy e-sprtowej nawiązał kontakt z reprezentantem Polski w piłce nożnej zainteresowanym udostępnieniem wizerunku oraz wniesieniem dofinansowania do Spółki w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Zespół GLC Advisory wspierał Klienta w negocjacjach umowy inwestycyjnej ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących udostepnienia wizerunku piłkarza do celów promocyjnych. Wsparcie obejmowało również...
Read More

Pracownicy-twórcy w sektorze IT jednak z prawem do podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodu! Prawomocna wygrana GLC przed sądami administracyjnymi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał klientowi z branży IT niekorzystną interpretację indywidualną, w której zakwestionował klientowi prawo do stosowania do części wynagrodzenia pracowników-twórców podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodu. Choć część wynagrodzenia, do której stosowane były podwyższone koszty „autorskie” była ściśle wyodrębniona w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników-twórców w Regulaminu przenoszenia i rozliczania wynagradzania związanego z przenoszeniem praw...
Read More