Ustawa o fundacji rodzinnej

Jakie zmiany wprowadza Ministerstwo Finansów?

Zapowiedziana ustawa o fundacji rodzinnej nie została jeszcze wprowadzona w życie (co nastąpić ma już 22 maja), a rząd już postanowił zmienić jej postanowienia. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie istniejących regulacji w celu zapobieżenia unikaniu podatków i korzystaniu z luk w przepisach podatkowych.

Jakie najważniejsze zmiany wprowadzono?

  1. Opodatkowanie podstawową stawką CIT w wysokości 19% odpłatnego korzystania przez fundację rodzinną zorganizowanych lub niezorganizowanych składników służących działalności dla fundatora, beneficjenta lub podmiotu z nimi powiązanego. Nowe przepisy przewidują opodatkowanie dochodów z dzierżawy i najmu przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej przez fundatora, beneficjenta lub podmioty z nimi powiązane. Takie dochody będą opodatkowane podatkiem CIT w wysokości 19%.
  2. CIT zostanie nałożony na całość dochodów fundacji rodzinnej, która nie została zarejestrowana w terminie.

Ta regulacja dotyczy zwolnienia z CIT dla fundacji rodzinnej w organizacji. Jeśli fundacja rodzinna w organizacji nie zostanie zarejestrowana w ciągu 6 miesięcy od jej założenia, nie będzie miała ona prawa do zwolnienia z CIT od momentu powstania.

  1. Rozszerzone zostanie opodatkowanie 15-procentową stawką CIT świadczeń określonych łącznie jako ukryte zyski.

Nowa regulacja zakłada opodatkowanie fundacji rodzinnej w wysokości 15% CIT w przypadku „świadczenia w postaci ukrytych zysków” – podobnie jak w przypadku wypłaty świadczeń do fundatora lub beneficjentów. Celem tej zmiany było określenie przypadków, jakie należy uznać za wypłatę świadczenia podlegającego opodatkowaniu na poziomie fundacji. Takie wskazanie katalogu zdarzeń jakie powodują opodatkowanie służyć ma ograniczeniu możliwości wykorzystania fundacji wbrew celowi ustawy, czyli choćby poprzez dystrybucję majątku z fundacji do fundatora/beneficjentów bez opodatkowania.

  1. Fundator lub beneficjent fundacji rodzinnej będzie mógł zostać wspólnikiem spółki-podatnika estońskiego CIT.

Nowa regulacja dotycząca opodatkowania fundacji rodzinnych przewiduje, że osoby fizyczne, które są zarówno fundatorami/beneficjentami fundacji rodzinnych, będą mogły jednocześnie być wspólnikami spółek opodatkowanych według estońskiego CIT. Niemniej jednak, udziały w takich spółkach nie będą mogły być przekazane na rzecz fundacji rodzinnej.

  1. Wprowadzona zostanie obniżona stawka PIT w wysokości 10% dla wypłaty świadczeń dla osób bliskich fundatorowi, które nie należą do tzw. zerowej grupy w podatku od spadków i darowizn.

Dotychczasowy kształt ustawy przewidywała zwolnienie z podatku dochodowego (PIT) dla osób należących do grupy zerowej oraz opodatkowanie w wysokości 15% PIT w przypadku wypłat do innych osób. Jednakże, nowelizacja ustawy wprowadzić ma trzecią grupę beneficjentów, którzy będą podlegać 10% PIT od wypłat otrzymywanych z fundacji. Ta grupa to przede wszystkim dalsza rodzina, która nie korzysta z pełnego zwolnienia podatkowego (jak grupa zero) i obejmie np. zięcia, synową, ojczyma, macochę, teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców.

Z uwagi na fakt, że przed ostatecznym kształtem ustawy jeszcze szereg zmian, trzeba mieć na uwadze, że część z nich może okazać się korzystna, a część może mieć charakter doprecyzowujący bądź uszczelniający. W celu zabezpieczenia interesu fundacji rodzinnej GLC może pomóc Państwu w pełnym zakresie od założenia fundacji aż po skuteczną optymalizację podatkową.

Podobne artykuły

Zmiany w prawie pracy, kwiecień 2023

Prawo pracy – kolejne zmiany od 26 kwietnia 2023r. W związku z koniecznością implementacji: dyrektywy UE w sprawie przejrzystych i...

Nowelizacja kodeksu pracy 2023 – lista najważniejszych zmian

Lista najważniejszych zmian w kodeksie pracy w 2023 roku: Praca zdalna Praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo zdalnie...

Bezprecedensowa rewolucja w sukcesji i podatkach firm rodzinnych

830 tysięcy – tyle firm rodzinnych jest obecnie zarejestrowanych w Polsce. Są one odpowiedzialne za wypracowywanie około 322 miliardów przychodów...