Bezprecedensowa rewolucja w sukcesji i podatkach firm rodzinnych

830 tysięcy – tyle firm rodzinnych jest obecnie zarejestrowanych w Polsce. Są one odpowiedzialne za wypracowywanie około 322 miliardów przychodów Polski, to około 18% PKB. Co zmieni się dla firm rodzinnych od maja 2023? wyjaśnia dr Mikuła.

Nowe przepisy wejdą w życie 22 maja 2023 roku. Ustawa o fundacjach rodzinnych jest nazwana ustawą ponad podziałami – jej projekt został jednomyślnie podjęty i uchwalony.

My już dzisiaj zapraszamy na podsumowanie najważniejszych zagadnień dotyczących sukcesji rodzinnych.

Zapraszamy do oglądania oraz słuchania wykładu z dnia otwartego GLC, z dnia 24 marca 2023.