+48 32 479 10 50

Badanie sprawozdania finansowego

Czytelnikami sprawozdań finansowych zwykle są konkretne podmioty – banki, udziałowcy, czy zarząd. Oczekują one rzetelnych informacji o rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa – bez błędów, czy niedopowiedzeń.

Audyt finansowy najbezpieczniej więc powierzyć doświadczonym specjalistom, którzy znają specyfikę branży.

Audyty

„Badanie sprawozdania finansowego – czyli audyt finansowy – to usługa wyjątkowej rangi, o niebagatelnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Liczy się tu przede wszystkim specjalistyczna wiedza i skrupulatność”.

Łukasz Zarzycki partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Kontakt do Twojego opiekuna:

Łukasz Zarzycki

partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Co robimy?

  • przeprowadzamy badanie bilansu na każdym z etapów – od etapu wstępnego, aż po końcowe procedury badania,
  • badamy roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także skonsolidowane sprawozdania finansowe,
  • przejmujemy wszelkie formalności,
  • wykorzystujemy sprawdzone metody badania, które uzupełniamy unikalnymi doświadczeniami naszych specjalistów,
  • przygotowujemy logiczne i skondensowane raporty w zrozumiałej dla klienta formie – zawierają one wyniki audytu w zakresie m.in. rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wskaźniki ekonomiczne, dzięki którym można rzetelnie ocenić sytuację finansową podmiotu.

Wszystkie usługi świadczone w ramach audytu finansowego przeprowadzają biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem – zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Dlaczego GLC?

  • wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych,
  • stały kontakt i dbałość o ciągłość komunikacji pomiędzy audytorem a klientem,
  • wsparcie ekspertów na skalę krajową, dysponujących unikalną wiedzą,
  • znajomość specyfiki wielu branż,
  • partnerska atmosfera współpracy.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Łukasz Zarzycki

partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski