Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

Ze wsparcia biegłego rewidenta w niniejszym zakresie zwykle korzystają Klienci, którym zależy na obiektywnym i w pełni niezależnym poświadczeniu wiarygodności informacji o konkretnych działaniach, produktach lub usługach.

Metodologię prowadzenia innych usług poświadczających w konkretnym podmiocie specjaliści GLC każdorazowo dopasowują do specyficznych zdarzeń prawnych.

Specjaliści GLC Katowice i GLC Warszawa każdorazowo dopasowują metodologię prowadzenia usług poświadczających w konkretnym podmiocie do specyficznych zdarzeń prawnych.

Biegły rewident Warszawa, Katowice - co robimy

 • badamy plany połączenia, podziału oraz przekształceń spółek,
 • przeprowadzamy przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • badamy prowadzoną rachunkowość przez spółkę,
 • sporządzamy oraz uaktualniamy polityki rachunkowości,
 • projektujemy i aktualizujemy plany kont,
 • oferujemy możliwość konsolidacji sprawozdań finansowych, a także usługi badania śródrocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • zapewniamy pomoc we wdrażaniu nowych wymogów sprawozdawczości finansowej.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Łukasz Zarzycki

head of audit, partner zarządzający, biegły rewident, doradca podatkowy, executive MBA

Usługi poświadczające świadczone przez biegłych rewidentów mają na celu rozwiązywanie specyficznych problemów Klientów. Dotyczą poświadczania prognozowanych informacji finansowych, a także szeregu innych form atestacji.

Łukasz ZarzyckiPartner zarządzający, Executive MBA, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Do usług poświadczających zalicza się m.in. analizę działalności i rachunkowości spółek z o.o. oraz sporządzonych wcześniej sprawozdań spółek komandytowo – akcyjnych.

Ponadto obejmują one także badanie planowanych w spółce prawa handlowego założeń w zakresie jej podziału lub przekształceń.

Dlaczego GLC?

 • zespół wykwalifikowanych specjalistów,
 • pewność, że działania podejmowane przez biegłego rewidenta będą możliwie szybkie, a równocześnie spełnią najwyższe standardy postępowania oraz wszystkie wymogi prawne,
 • indywidualne podejście do każdej ze spraw,
 • gwarancja dbałości o bezpieczeństwo oraz efektywność finansową spółki.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami