Audyt

Usługi poświadczające i pozostałe usługi biegłego rewidenta

Ze wsparcia biegłego rewidenta w niniejszym zakresie zwykle korzystają Klienci, którym zależy na obiektywnym i w pełni niezależnym poświadczeniu wiarygodności informacji o konkretnych działaniach, produktach lub usługach.

Metodologię prowadzenia innych usług poświadczających w konkretnym podmiocie specjaliści GLC każdorazowo dopasowują do specyficznych zdarzeń prawnych.

Specjaliści GLC każdorazowo dopasowują metodologię prowadzenia usług poświadczających w konkretnym podmiocie do specyficznych zdarzeń prawnych.

Co robimy

 • badamy plany połączenia, podziału oraz przekształceń spółek,
 • przeprowadzamy przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • badamy prowadzoną rachunkowość przez spółkę,
 • sporządzamy oraz uaktualniamy polityki rachunkowości,
 • projektujemy i aktualizujemy plany kont,
 • oferujemy możliwość konsolidacji sprawozdań finansowych, a także usługi badania śródrocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • zapewniamy pomoc we wdrażaniu nowych wymogów sprawozdawczości finansowej.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Łukasz Zarzycki

Head of Audit , partner zarządzający, biegły rewident, doradca podatkowy, Executive MBA

 

 

„Usługi poświadczające świadczone przez biegłych rewidentów mają na celu rozwiązywanie specyficznych problemów Klientów. Dotyczą poświadczania prognozowanych informacji finansowych, a także szeregu innych form atestacji”.

 

Łukasz Zarzycki
Partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Do usług poświadczających zalicza się m.in. analizę działalności i rachunkowości spółek z o.o. oraz sporządzonych wcześniej sprawozdań spółek komandytowo – akcyjnych.

Ponadto obejmują one także badanie planowanych w spółce prawa handlowego założeń w zakresie jej podziału lub przekształceń.

Dlaczego GLC?

 • zespół wykwalifikowanych specjalistów,
 • pewność, że działania podejmowane przez biegłego rewidenta będą możliwie szybkie, a równocześnie spełnią najwyższe standardy postępowania oraz wszystkie wymogi prawne,
 • indywidualne podejście do każdej ze spraw,
 • gwarancja dbałości o bezpieczeństwo oraz efektywność finansową spółki.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami