+48 32 479 10 50

Wycena przedsiębiorstw oraz aktywów

Wycena przedsiębiorstw i aktywów zwykle ma miejsce w związku z procesem sprzedaży, przekształceń, a także optymalizacji podatkowych. Zespół ekspertów GLC wspiera Klientów na każdym etapie funkcjonowania spółki.

Mamy bogate doświadczenie zarówno w weryfikacji rzeczywistej wartości firmy metodą dochodową, jak również majątkową i porównawczą.

Audyty

„Wycena firmy oraz jej aktywów ma na celu ustalenie rzeczywistej wartości danego podmiotu gospodarczego. Precyzyjnie identyfikujemy kluczowe czynniki, które mają wpływ na wartość rynkową podmiotu”.

Łukasz Zarzycki partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Kontakt do Twojego opiekuna:

Łukasz Zarzycki

partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Co robimy?

  • dokonujemy weryfikacji majątku przedsiębiorstwa (metoda majątkowa),
  • badamy zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku (metoda dochodowa),
  • dokonujemy weryfikacji poprzez porównanie na tle konkurencji (metoda porównawcza),
  • weryfikujemy i wyceniamy znaki towarowe,
  • weryfikujemy i wyceniamy  pakiety wierzytelności,
  • przygotowujemy testy na utratę aktywów, w tym wartości firmy.

Specjaliści GLC wyceny przedsiębiorstwa i aktywów dokonują przy zachowaniu najwyższych standardów postępowania – obiektywnie, bezstronnie i poufnie.

Dlaczego GLC?

  • nterdyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin – finansów, prawa, podatków i nieruchomości,
  • bogate doświadczenie – mamy na swoim koncie zarówno wycenę małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dużych spółek,
  • szeroki zakres usług.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Łukasz Zarzycki

partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski