dr Bartosz Kubista

head of tax, partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Profil zawodowy

Z GLC związany od sierpnia 2012 roku. Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych podatku od towarów i usług i prawie nowych technologii. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Aktywny trener i szkoleniowiec. W swoim dorobku ma ponad trzysta godzin szkoleniowych, w tym w ramach szkoleń realizowanych na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych i jednostek sektora finansów publicznych. W kwietniu 2013 roku ukończył profesjonalne szkolenie trenerskie w przedmiocie przeprowadzania i realizacji szkoleń.

Osiągnięcia

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, prelegent i uczestnik konferencji naukowych.

Współautor publikacji Lex bez łez. Apteczka prawna, skierowanego do młodzieży poradnika dotyczącego podstaw funkcjonowania systemu prawnego w Polsce.

Jeden ze współzałożycieli, a w latach 2013-2015 Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju świadomości prawnej młodzieży „Street Law – Katowice”, prowadzącego nieodpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu podstaw prawa dla młodzieży liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Śląskiego.

Jeszcze jako student wraz z drużyną Uniwersytetu Śląskiego zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym Draft Common Frame of Reference Warsaw International Arbitration Moot at the Court of Arbitration at the PCC.

Edukacja

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, magister nauk prawnych

Specjalizacja z zakresu prawa podatkowego i prawa spółek handlowych, praca magisterska na temat Cen transferowych jako instrumentu optymalizacji podatkowej.

Działalność w samorządzie zawodowym doradców podatkowych

 • Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji (od 2018 r.)
 • Członek Zespołu Ekspertów ds. Karno-Skarbowych przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od 2017 r.).

Zainteresowania

Teatr i film, dyplomacja, grafika komputerowa. Zagorzały kibic Arsenalu Londyn.

Publikacje

 • Ceny transferowe, a międzynarodowa optymalizacja podatkowa /W:/ Agresywna optymalizacja podatkowa – problem podatnika czy problem państwa? Red. J. GlumińskaPawlic. Wydawca Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo AM Poligrafia Katowice 2017, s. 91-103. ISBN 978-83- 927533-2- 2
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Aspekty prawno-podatkowe.
  „Analizy i Studia CASP” SGH Warszawa, Nr 1 2017, s. 1-21, (współautor).
   ISSN 2451-0203
 • Ceny transferowe a międzynarodowa optymalizacja podatkowa / Bartosz Kubista. // W: Agresywna optymalizacja podatkowa : problem podatnika czy problem państwa?. – Katowice: Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, 2017. – S. 91-103
 • Czy w polskim prawie podatkowym jest miejsce na klauzulę o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania? Glumińska-Pawlic (red), Czy w Polsce istnieje system podatkowy, Katowice 2016
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania : aspekty prawno-podatkowe / Jadwiga Glumińska- Pawlic, Bartosz Kubista. // Anal. Stud. CASP (Druk). – 2017, nr 1, s. 1-21 Przedawnienie należności podatkowej zabezpieczonej hipoteką przymusową – rozważania konstytucyjne
 • Przesłanki uznania transakcji za eksport pośredni jako przypadek niedostosowania przepisów podatkowych krajowych do prawodawstwa unijnego J Glumińska-Pawlic (red.), 10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy, Katowice 2014.
 • Kwota korekty podatku naliczonego od nieuregulowanych należności, a koszty postępowania upadłościowego Przegląd Podatkowy 7/201
 • Rewizja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jako instrument uszczelniania systemu podatkowego Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014
 • Solidarna odpowiedzialność w podatku od towarów i usług Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, Katowice, 2013
 • Opodatkowanie planów motywacyjnych. Charakter źródeł przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego. Przegląd podatkowy 4/2013
 • Charakter i znaczenie art. 158 i 159 ustawy Prawo bankowe dla systemu upadłości banku krajowego prowadzonego w formie spółki akcyjnej / Bartosz Kubista. // Zesz. Nauk. Prawa Gospod. Handl. (Druk). – Nr 1 (2012), s. 114-140.