dr Bartosz Kubista

Partner Zarządzający (Podatki), Adwokat | Doradca podatkowy

Profil zawodowy

Z GLC związany od sierpnia 2012 roku. Adwokat i doradca podatkowy. Doktor nauk prawnych. Wykładowca w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Zespole Prawa Finansowego i Podatkowego oraz w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych VI Kadencji. 

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w cenach transferowych, podatkach dochodowych i postępowaniach podatkowych. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i uczestnik konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Aktywny trener i szkoleniowiec. W swoim dorobku ma ponad pięćset godzin szkoleniowych, w tym w ramach szkoleń realizowanych na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych i jednostek sektora finansów publicznych.

Osiągnięcia

Laureat prestiżowego konkursu Rising Stars: Prawnicy – liderzy jutra 2021 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska, w którym nagradzani są młodzi prawnicy, wyróżniający się wiedzą, pracą na rzecz społeczeństwa i państwa prawa, kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy oraz najwyższymi standardami świadczenia usług prawnych. Do nagrody tej był również nominowany w roku 2020.

W roku 2023 znalazł się na Liście 50 prawników i prawniczek, których warto obserwować na LinkedIn, w plebiscycie zorganizowanym przez czasopismo Marketing Prawniczy.

W latach 2018-2022 Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych VI Kadencji, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Informatyzacji oraz Przewodniczącego Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych.

W latach 2018-2022 Członek New Tax Professionals Committee przy CFE Tax Advisers Europe, międzynarodowej organizacji zrzeszającej doradców podatkowych z Europy.

W latach 2021-2022 Członek Grupy roboczej nr 11 Forum Cen Transferowych przy Ministerstwie Finansów.

Autor monografii „Ceny transferowe jako instrument ochrony praw podatnika”, opublikowanej przez Wolters Kluwer Polska.

Współautor publikacji Lex bez łez. Apteczka prawna, skierowanego do młodzieży poradnika dotyczącego podstaw funkcjonowania systemu prawnego w Polsce.

Jeden ze współzałożycieli, a w latach 2013-2015 Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju świadomości prawnej młodzieży „Street Law – Katowice”, prowadzącego nieodpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu podstaw prawa dla młodzieży liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Śląskiego. 

Edukacja

W roku 2022 obronił doktorat w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rozprawę doktorską pt. „Ceny transferowe jako instrument ochrony praw podatnika.

W roku 2017 wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, w której ukończył również aplikację adwokacką.

W 2014 roku wpisany na listę doradców podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (praca magisterska z zakresu cen transferowych).

W trakcie studiów z drużyną Uniwersytetu Śląskiego zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym Draft Common Frame of Reference Warsaw International Arbitration Moot at the Court of Arbitration at the PCC. Dwukrotnie reprezentował również Uniwersytet Śląski jako członek drużyny w prestiżowym międzynarodowym konkursie arbitrażowym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu.

DZIAŁALNOŚĆ W SAMORZĄDZIE ZAWODOWYM DORADCÓW PODATKOWYCH

Wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (od 2022)

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji (2018-2022)

Członek Zespołu Ekspertów ds. Karno-Skarbowych przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od 2017 r.).

Publikacje

 

Zainteresowania

Gry fabularne (RPG), grafika komputerowa i design, zagorzały kibic Arsenalu Londyn