sprawozdanie finansowe

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe

Klienci często zadają pytanie kto dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jest to niewątpliwie jedna z najczęstszych wątpliwości podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Odpowiedź na to pytanie zawarte jest bezpośrednio w ustawie o rachunkowości (dalej: UoR)  w art. 53 ust. 1, mówiący o tym, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6...
Read More