+48 32 479 10 50

Stała obsługa prawna

W gronie naszych stałych Klientów są osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, jak i oddziały oraz filie przedsiębiorstw zagranicznych. Kancelaria prawna GLC realizuje kompleksową obsługę dzięki współpracy doświadczonego zespołu: adwokatów, doradców podatkowych, aplikantów i prawników wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym i prawie spółek, a także ekspertów z innych dziedzin związanych z prowadzeniem biznesu (m.in. księgowości, kadr i płac).

Prawo dla biznesu

„Kancelaria GLC LEGAL specjalizuje się w prawie gospodarczym i doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw. Oferujemy doradztwo w bieżącej działalności gospodarczej. Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego, jak i firmy działające na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.”

dr Artur Oleś partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

 • porady prawne, konsultacje i wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa w bieżącej działalności;
 • opinie i ekspertyzy prawne z zakresu działalności przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, pism oraz innych dokumentów;
 • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami;
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania umów;
 • przygotowanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych obowiązujących w firmie, w tym: uchwał organów spółek, statutów, regulaminów;
 • obsługę prawną czynności dokonywanych przez władze spółek: obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentację wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmianę wysokości kapitału zakładowego;
 • reprezentację w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji;
 • audyty prawne dokumentacji przedsiębiorstwa;
 • pomoc przy uruchamianiu nowych inwestycji, w tym m.in.: uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie niezbędnych zaświadczeń i innych dokumentów.

Rozwój gospodarczy jest wprost proporcjonalny do wzrostu liczby przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw i realizowanych transakcji. Tendencja ta powinna być odmienna, jednak nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy już od samego początku potrzebują wsparcia doświadczonych adwokatów, doradców podatkowych, a także ekspertów z innych dziedzin związanych z prowadzeniem biznesu. Stała obsługa prawna jest jednym z bardziej istotnych elementów funkcjonowania każdej firmy.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski