Spółki kapitałowe i osobowe

Spory korporacyjne

Każdy spór korporacyjny ma podłoże indywidualne, które bywa mieszanką czynników zarówno osobistych, jak i biznesowych. Rolą prawnika jest nie tylko zaprojektowanie struktury spółki i zależności między wspólnikami tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sporu, lecz również załagodzenie go w możliwie najszybszy i najlepszy sposób. Prowadzenie sporu korporacyjnego nie stanowi celu samego w sobie. Nie może mieć charakteru permanentnego. Niezbędne jest możliwie najszybsze i najsprawniejsze jego zniwelowanie.

Spółki komandytowe

Spółka komandytowa może powstać z przekształcenia każdej spółki osobowej (jawnej, partnerskiej i komandytowo–akcyjnej) oraz spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej). Dopuszczalne jest również przekształcenie w spółkę komandytową spółki cywilnej oraz spółdzielni pracy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przygotowujemy i wspieramy proces zakładania spółki komandytowej i wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do tej spółki komandytowej.

Co robimy

 • doradztwo prawne i podatkowe na etapie projektowania działalności, w formie uwzględniającej funkcjonowanie spółki komandytowej;
 • audyt prawny, podatkowy i finansowy prowadzonej działalności pod kątem możliwości przekształcenia w spółkę komandytową;
 • pomoc w rozwiązaniu problemów podatkowych, również tych wynikających z przekształceń w spółkę komandytową;
 • przygotowanie dokumentacji: bilansu, umowy spółki, statutu, dokumentów rejestracyjnych spółki komandytowej; reprezentację wobec urzędu skarbowego.
 • opracowanie dokumentacji zapobiegającej powstawaniu sporów korporacyjnych – umów spółek, umów inwestycyjnych, umów wspólników, wewnętrznych procedur;
 • zaskarżanie uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych
 • prowadzenie sporów wynikających z umów pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami: o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki, o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.oalbo spółki akcyjnej, o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji, o pozbawienie akcjonariusza prawa głosu, pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów a spółką wynikające z naruszenia zakazu konkurencji;
 • prowadzenie sporów korporacyjnych także pomiędzy wspólnikami spółek osobowych;
 • doradztwo prawne obejmujące strategię długoterminowej obrony przed próbami nadużywania praw korporacyjnych.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

dr Bartosz Kubista

Partner Zarządzający (Podatki), Adwokat | Doradca podatkowy

W biznesie nie jest niestety możliwe całkowite wyeliminowanie sporów pomiędzy różnymi grupami interesów. Z punktu widzenia spółki i jej wspólników, niezwykle istotne jest przeprowadzenie zaistniałego sporu w sposób jak najmniej uciążliwy.

dr Bartosz Kubistapartner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Zespół prawny GLC oferuje kompleksową obsługę prawną procesu zakładania spółek komandytowych i przekształcania innych spółek w spółki komandytowe. Jest to możliwe dzięki współpracy adwokatów, doradców podatkowych, aplikantów i prawników – specjalistów prawa gospodarczego, wspieranych przez biegłego rewidenta

dr Marek Mikułapartner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Każdy spór jest dla przedsiębiorcy stratą czasu i środków, dlatego musi zostać jak najszybciej zakończony. Eksperci GLC pomagają ustalić strategię, która pozwoli zażegnać spór najmniejszym kosztem nie tylko finansowym, ale także emocjonalnym.

Spółka komandytowa  jest korzystną formą prowadzenia biznesu – zarówno pod kątem ograniczenia ryzyka biznesowego, jak i optymalizacji podatków. Pozwala, przy odpowiedniej konstrukcji prawnej, wyłączyć wspólników z odpowiedzialności osobistej oraz uniknąć podwójnego opodatkowania.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami