+48 32 479 10 50

Fuzje i przejęcia

W ramach procesu łączenia się spółek można wyróżnić trzy etapy.

Pierwszy z nich obejmuje czynności przygotowawcze. Polegają one m.in. na sporządzeniu planu połączenia, uzgodnieniu go między łączącymi się spółkami, a następnie zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Zostaje on także poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Kolejny etap to podejmowanie uchwał przez wspólników łączących się spółek.

Proces połączenia zamyka etap rejestracji i ogłoszenia połączenia spółek.

Przekształcenia w biznesie

„Zmiany kapitałowe przedsiębiorstw są na stałe wpisane w charakter funkcjonowania dużych rynkowych graczy. Fuzje, przejęcia czy połączenia spółek mogą mieć strategiczne znaczenie dla rozwoju firmy i decydować o wykorzystaniu jej pełnego potencjału. Można go nieumyślnie zaprzepaścić, podejmując złe decyzje na etapie przygotowania i wykonania procesu zmian strukturalnych”.

Marek Mikuła partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Marek Mikuła

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

Fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek to zaawansowane procesy, do których należy podchodzić indywidualnie, odpowiednio dobierając niezbędne narzędzia. GLC organizuje i nadzoruje procesy zmian kapitałowych w różnych typach spółek. W ramach nadzorowania procesu przekształcenia oferujemy Klientom:

 • profesjonalne doradztwo w zakresie rodzajów fuzji, sposobów przejęcia firm oraz etapów łączenia spółek handlowych bądź przedsiębiorstw;
 • due diligence – wielopłaszczyznową ocenę przedsiębiorstw pod względem kondycji finansowej, handlowej, prawnej i podatkowej;
 • oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z planowanym przez przedsiębiorstwo przekształceniem kapitałowym;
 • opracowanie dokumentacji związanej z procesem zmian i przekształceń, m.in. listów intencyjnych, porozumień, umów o zachowaniu poufności, umów inwestycyjnych i umów wspólników;
 • wsparcie lub reprezentację w negocjacjach;
 • opracowanie dokumentów bezpośrednio związanych z fuzją, przejęciem lub przekształceniem: umów, planów połączenia/przekształcenia, uchwał wspólników, statutów nowo powstałych podmiotów;
 • opracowanie dokumentacji wewnętrznej po przekształceniu kapitałowym, w tym statutów, regulaminów, uchwał czy protokołów posiedzeń.

Klienci doceniają nasze podejście i nie obawiają się powierzyć nam kluczowych dla siebie projektów.

Analizujemy nie tylko aspekty prawne, ale i biznesowe, dzięki czemu oferujemy w pełni kompleksowe doradztwo.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Marek Mikuła

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski