dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

Profil zawodowy

Doradca podatkowy nr wpisu 12940
Adwokat (Izba Adwokacka w Katowicach) nr wpisu KAT/Adw/1940
Prawo spółek, Fuzje i przejęcia. Podatek CIT, podatek VAT. Umowy handlowe.

Osiągnięcia

Z GLC związany od stycznia 2014 r. Pracę w GLC rozpoczął od stanowiska Stażysty, następnie jako Konsultant podatkowy. Od 2017 r. wykonuje w GLC zawód Doradcy podatkowego, zaś jednocześnie od 2019 r. zawód Adwokata. W 2019 r. został również Partnerem w kancelarii prawnej GLC Legal.

Jako adwokat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i wspiera przedsiębiorców w zagadnieniach dotyczących umów handlowych, procesów tworzenia, przekształcenia, likwidacji, połączeń i podziałów spółek prawa handlowego, obrotu nieruchomościami, a także sporów sądowych (procesy cywilne, gospodarcze, a także związane z prawem pracy, ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji).

Zdobytą wiedzę i praktykę jako doradca podatkowy wykorzystuje w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatku CIT, VAT, a także międzynarodowego prawa podatkowego. Nadzoruje również od strony podatkowej procesy reorganizacyjne spółek prawa handlowego, zabezpiecza interesy Klientów poprzez występowanie z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, a także poprzez sporządzanie opinii podatkowych.

Jest również obrońcą w sprawach karnych (gospodarczych) i karno-skarbowych.

Doktor nauk prawnych – na podstawie uchwałą Rady Wydziału WPiA UŚ z dnia 30 listopada 2021 r. Tematyka pracy doktorskiej to „Zasada sprawiedliwości, a podatkowe aspekty funkcjonowania spółek prawa handlowego”.

Autor artykułów naukowych, a także współautor książki „Działalność gospodarcza w sektorze MŚP”.

Edukacja

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (praca magisterska z zakresu prawa kosmicznego). W trakcie studiów reprezentował Wydział Prawa na prestiżowych konkursach z zakresu prawa międzynarodowego publicznego (prawo kosmiczne i prawo morza) w Rzymie (Manfred Lachs Space Law Moot Court), a także w Warszawie (Phillip C. Jessup International Law Moot Court).

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Biegle włada językiem angielskim. Posiada certyfikat TOLES Higher z zakresu prawniczego języka angielskiego. W stopniu podstawowym włada językiem francuskim (certyfikat DELF A2).

Zainteresowania

Podróżowanie (południe Europy, Alpy), literatura faktu i historia po II WŚ, motoryzacja, piłka nożna, granie na konsolach.