+48 32 479 10 50

Postępowanie w zakresie uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej

Podatnik ma obecnie możliwość złożenia wniosku o wydanie Wiążącej Interpretacji Stawkowej (WIS) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Decyzja ta pozwoli na uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej właściwej stawki VAT dla danego towaru, usługi lub ich poprawnej klasyfikacji.

Co więcej, uzyskanie WIS zapewni podatnikowi ochronę. Ze względu na jej moc wiążącą wobec wszystkich organów podatkowych, w razie kontroli podatnika, nie będzie można obciążyć go sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w decyzji.

Reprezentacja podatników

„Zawiłość przepisów prawa podatkowego oraz zmiany, które są w nich stale wprowadzane, powodują, że podatnicy mogą mieć uzasadnione wątpliwości, czy klasyfikacja stosowana w odniesieniu do sprzedawanych przez nich towarów bądź usług jest prawidłowa. Wątpliwości może wzbudzać także stawka podatku VAT, która powinna zostać zastosowana”.

Bartosz Kubista partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

W ramach wsparcia prawnego w zakresie złożenia wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, specjaliści GLC przygotują przede wszystkim odpowiedni wniosek oraz wszelką związaną z nim dokumentację. Ponadto:

 • udzielają wsparcia w ustaleniu potrzebnych informacji oraz dokumentów, które zostaną następnie wskazane i dołączone do wniosku;
 • pomagają w ustaleniu właściwego opisu towaru lub usługi, który pozwoli dokonać właściwej jego klasyfikacji;
 • wskazują, według której z trzech klasyfikacji ma zostać sklasyfikowany towar lub usługa – Nomenklatura scalona (CN), Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), czy Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),
 • reprezentują podatnika przed organami podatkowymi w trakcie postępowania w zakresie wydania WIS.

Postępowanie w zakresie uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej jest stosunkowo szybkie i nie pociąga za sobą znacznych kosztów.

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia przez podatnika stosunkowo niewielkiej opłaty.

Jej wydanie natomiast powinno nastąpić już w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez organ kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski