+48 32 479 10 50

Opinie zabezpieczające

Opinia zabezpieczająca to najlepszy instrument ochrony podatnika przed posądzeniem o unikanie opodatkowania i tworzenie sztucznych konstrukcji.

Objęcie planowanych procesów restrukturyzacyjnych lub transakcji opinią zabezpieczającą wyłącza możliwość podważenia skutków podatkowych przez organy podatkowe.

Nasze doświadczenie pokazuje, że uzyskanie opinii zabezpieczającej poprzedza żmudne postępowanie. Warto rozważyć powierzenie jego obsługi ekspertom w tej dziedzinie.

Podatki dla biznesu

Zakwestionowanie przez organy podatkowe operacji gospodarczej może zaprzepaścić zamierzenia biznesowe i opóźnić rozwój biznesu. W trosce o bezpieczeństwo podatkowe naszych Klientów pomagamy zdobyć opinie zabezpieczające, aby uchronić ich przed zarzutem unikania opodatkowania”.

Bartosz Kubista partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

 • weryfikujemy zamierzenia lub transakcje Klienta pod kątem unikania opodatkowania,
 • analizujemy ryzyko unikania opodatkowania,
 • przygotowujemy wnioski o wydanie opinii zabezpieczających,
 • reprezentujemy Klientów przed Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania o uzyskanie opinii zabezpieczającej,
 • wspieramy w przygotowaniu odpowiedzi na wezwania Szefa KAS oraz w przedłożeniu dodatkowych wyjaśnień,
 • zaskarżamy opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających do sądu administracyjnego,
 • pomagamy Klientom w zapewnieniu zgodności działania z otrzymaną opinią zabezpieczającą,
 • zapewniamy wsparcie na wypadek uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej, do której Klient zastosował się na wcześniejszym etapie.

Pomagamy Klientom na każdym etapie postępowania o wydanie opinii zabezpieczającej.

O opinię zabezpieczającą można wystąpić zarówno przed rozpoczęciem realizacji projektu lub transakcji, jak i po ich wdrożeniu, dla potwierdzenia prawidłowości podejmowanych działań.

Dlaczego GLC?

 • bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w podobnych postępowaniach,
 • całościowe ujęcie realizowanych projektów, skupione na zamierzeniach gospodarczych Klienta,
 • zapewnienie wsparcia adwokatów, doradców podatkowych i doradców biznesowych, celem należytego przedstawienia organowi kontekstu biznesowego projektu lub transakcji,
 • członkowie zespołu zaangażowani w prace Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania,
 • usługi świadczone przez autorów publikacji z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania,
 • wygodna komunikacja i stały kontakt.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski