Odzyskiwanie podatku VAT z urzędu skarbowego

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie o zwrot podatku VAT, organy podatkowe podejmują niezbędne działania celem dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.

W praktyce oznacza to szczegółowe kontrole organów skarbowych, oraz przewlekłość postępowania, które może trwać nawet latami.