+48 32 479 10 50

Obsługa kontroli u przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców, kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Analiza obejmuje identyfikację obszarów, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.

Warto także wiedzieć, że zgodnie z przepisami kontrolę można wszcząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Prawo dla biznesu

„W toku prowadzenia działalności przedsiębiorca może zetknąć się z co najmniej kilkoma rodzajami kontroli. Najczęściej są to kontrole podatkowe prowadzone przez urzędy skarbowe, Państwową Inspekcję Pracy, czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

Bartosz Kubista partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

Zapewniamy:

 • pomoc merytoryczną podczas kontroli;
 • wsparcie w charakterze pełnomocnika podczas kontroli;
 • przygotowywanie wyjaśnień, zastrzeżeń, pism procesowych;
 • uczestnictwo podczas przesłuchań i składaniu wyjaśnień przez pracowników;
 • udział w spotkaniach z organami kontroli.

Skorzystanie ze wsparcia specjalistów to gwarancja otrzymania profesjonalnej pomocy na każdym etapie kontroli.

Przekazując obsługę kontroli w ręce GLC, można nie tylko oszczędzić czas, ale przede wszystkim zyskać pewność, że dokumentacja zostanie przygotowana w prawidłowy sposób.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski