+48 32 479 10 50

Interpretacje indywidualne

Należyte przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Powierzając sprawę ekspertom, podatnik może zmniejszyć ryzyko uznania jego stanowiska za nieprawidłowe.

Dostosowanie się do pozyskanej interpretacji indywidualnej zapewnia Klientowi ochronę przed zakwestionowaniem jego rozliczeń podatkowych.

Reprezentacja podatników

Uzyskanie interpretacji indywidualnej jest doskonałym sposobem zmniejszenia ryzyka podatkowego. Rozumiemy, że w czasach braku pewności prawa bezpieczeństwo jest wszystkim i wspieramy naszych Klientów w pozyskaniu korzystnej interpretacji przepisów prawa podatkowego”.

Bartosz Kubista partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

 • przygotowujemy wstępną analizę prawno-podatkową zaistniałej sytuacji,
 • przygotowujemy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego,
 • reprezentujemy Klienta w toku postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • odpowiadamy na wezwania Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i pomagamy w przygotowaniu i sformułowaniu dodatkowych wyjaśnienia w sprawie,
 • przygotowujemy skargi na niekorzystne interpretacje indywidualne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym ze skarg na interpretacje indywidualne we wszystkich instancjach,
 • pomagamy Klientom we wdrożeniu rozwiązań objętych interpretacją indywidualną,
 • zapewniamy wsparcie na wypadek uchylenia lub zmiany interpretacji indywidualnej, do której Klient zastosował się na wcześniejszym etapie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pozyskiwaniu interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, możemy zapewnić Klientom wsparcie na każdym etapie postępowania.

Nie tylko przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji, ale również bronimy interesów Klientów przed sądami administracyjnymi.

Dlaczego GLC?

 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych,
 • ekspercka wiedza z zakresu prawa handlowego i podatkowego,
 • szerokie spojrzenie na sprawę dzięki połączeniu kompetencji adwokatów i doradców podatkowych,
 • kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania,
 • zrozumienie potrzeb i realiów biznesowych Klienta,
 • wygodna komunikacja i stały kontakt.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski