Exit Tax

Przedsiębiorca, planując restrukturyzację prowadzonej działalności gospodarczej, każdorazowo w swojej strategii rozwoju musi uwzględnić obciążenia podatkowe.

Osoby, które decydują się za zmianę rezydencji podatkowej bądź przeniesienie majątku lub jego części poza terytorium Polski, muszą dodatkowo dokonać analizy planowanych projektów pod kątem możliwości obciążenia podatkiem exit tax.