+48 32 479 10 50

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

partner zarządzający, doradca podatkowy

doradca podatkowy Katowice i Warszawa

Profil zawodowy

Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Katedry Prawa Finansowego, ekspert w dziedzinie prawa finansowego i samorządowego oraz finansów publicznych (państwa i samorządu terytorialnego) i podatków lokalnych, doradca podatkowy.

Osiągnięcia

Autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Redaktor naukowy 8 monografii wydanych we współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP pod wspólnym tytułem „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W latach 1993-1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W latach 1995-1997 członek Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Katowicach.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej (Kadencja 2006-2008 Katowice), a od roku 2008 Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej (Bielsko-Biała).

Ekspert Unii Metropolii Polskich. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”.

Edukacja

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profesor nauk prawnych, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Działalność w samorządzie zawodowym doradców podatkowych

 • Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych IV kadencji (2014-2018 r.)

Zainteresowania

egzotyczne podróże, literatura współczesna, muzyka i współczesna sztuka użytkowa

Wybrane publikacje

 • Jadwiga Glumińska-Pawlic, Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu, Katowice Wydawnictwo KAGA-DRUK, 2013. 220 s.
 • Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Uniwersytet Śląski, 2013, 147 s.
 • Absurdy polskiego prawa podatkowego: teoria i praktyka, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2012, 190 s.
 • Prawo podatkowe, pod red. Henryka Dzwonkowskiego, [aut.]: Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel. – Wyd. 2 – Warszawa, C. H. Beck, 2012. 306 s. (Skrypty Becka)
 • Ustawa o samorządzie województwa: komentarz, red. nauk. Bogdan Dolnicki, [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Palwic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 720 s.. (Praktyczne Komentarze Lex)
 • Prawnicze dylematy interpretacyjne, pod red. nauk. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic i Zygmunta Tobora, Toruń, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2011, 225 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2010, 144 s.
 • Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą: komentarz praktyczny, pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny, [aut.]: Jadwiga Glumińska-Pawlic, Paweł J. Lewkowicz, Anna Ostrowska, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachna, Wojciech Stachurski, Janusz Stankiewicz, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010, 1028 s.
 • Prawo podatkowe, pod red. Henryka Dzwonkowskiego, [aut.]: Andrzej Buczek, Irena Czaja-Hliniak, Bogusław Dauter, Teresa Dębowska-Romanowska, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Huchla, Joanna Kiszka, Beata Kucia-Guściora, Wiesława Miemiec, Adam Nita, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Piotrkowska-Marczak, Jerzy Serwacki, Paweł Smoleń, Zygmunt Tobor, Monika Zbrojewska, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski – Warszawa : C. H. Beck, 2010, 294 s. (Skrypty Becka)
 • Ustawa o samorządzie gminnym: komentarz, pod red. Bogdana Dolnickiego, [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. Stan prawny na 27 września 2010 r., Warszawa, ABC Wolters Kluwer Business, 2010, 995 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2009, 134 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2008, 161 s.
 • Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2007, 156 s.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym: komentarz, red. Bogdan Dolnicki, [aut.]: Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. Warszawa, Wolters Kluwer Business, 2007, 635 s.
 • Finanse samorządowe w 2006 roku, red. Cezary Kosikowski [aut.]: Katarzyna Boratyńska, Andrzej Borodo, Leonard Etel, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Cezary Kosikowski, Ryszard P. Krawczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Anna Ostrowska, Alicja Pomorska, Sławomir Presnarowicz, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna, Joanna Szołno-Koguc, Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne, 2006, 631 s.
 • Prawo podatkowe, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Andrzej Buczek, Henryk Dzwonkowski, Leonard Etel, Jolanta Gliniecka, Andrzej Huchla, Wiesława Miemiec, Zbigniew Ofiarski, Jerzy Serwacki, Marek Zdebel, Zygmunt Zgierski, Warszawa, C.H. Beck, 2006, 521 s.
 • Finanse samorządowe, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne, 2005, 86 s.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym: komentarz, Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska, Kraków, „Zakamycze”, 2005, 536 s.
 • Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : studium finansowoprawne, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, 306 s. (Pr. Nauk. UŚl. nr 2135)
 • Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Krystyna Sawicka. – Stan prawny na dzień 2 stycznia 2002 r., Zielona Góra, Zachodnie Centrum Organizacji, 2002, 410 s.
 • Prawo samorządu lokalnego : vademecum radnego, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Czesław Martysz, Katowice, Związek Górnośląski, 2002, 20 s.
 • Finansowanie gmin: omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Według stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 1997 roku, Katowice, „Apeiron”, 1997, 74 s. (Skrypty)
 • Finansowanie gmin : omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Wyd. 2 rozsz., Katowice, „Apeiron”, 1997, 113 s.
 • ABC gracza giełdowego, Marek Zdebel, Jadwiga Glumińska, Katowice, Videograf, 1994. 144 s. (Kieszonkowa Encyklopedia, nr 32)
 • Ustawa o finansowaniu gmin, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1994, 30 s.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katowice, Uniwersytet Śląski, 1992, 28 s.
 • Komunalna gospodarka finansowa, Jadwiga Glumińska, Katowice, Zrzeszenie Prawników Polskich, 1991, 44 s.
Powrót do zespołu
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski