+48 32 479 10 50

Zarząd sukcesyjny

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest: powołanie zarządcy sukcesyjnego, wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji oraz dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Firmy rodzinne

Zarząd sukcesyjny to swoista nowość w polskim prawie. Wprowadziła go Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Z dniem 1 stycznia 2020 r. tytuł ustawy zmienił brzmienie i obecna nazwa brzmi: „Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.

dr Artur Oleś partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

W ramach wsparcia prawnego w zakresie zarządu sukcesyjnego eksperci GLC zapewniają m.in.:

  • prowadzenie szeregu rozmów z uprawnionymi członkami rodziny celem odnalezienia najlepszego rozwiązania i opracowania strategii sukcesji firmy rodzinnej;
  • doradztwo w zakresie powołania zarządcy sukcesyjnego;
  • opracowanie zasad ładu korporacyjnego obejmującego odpowiednie dostosowanie umów spółek do realizacji strategii sukcesji rodzinnej;
  • opracowanie zasad ładu rodzinnego (family governance);
  • opracowanie ładu własności i odpowiednich dokumentów z tym związanych.

Po śmierci przedsiębiorcy zarząd sukcesyjny pozwala na tymczasowe kierowanie przedsiębiorstwem. Następcy prawni mają wtedy czas na podjęcie kluczowych decyzji dotyczących dalszych losów firmy.

Już dzisiaj zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości i pomożemy wdrożyć innowacyjne rozwiązania w firmie.

Dlaczego GLC?

Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.

Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.

Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.

Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.

Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.

Wygodna komunikacja i stały kontakt.

Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski