Zabezpieczenie interesów podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych w czasach pandemii COVID-19

Czas zagrożenia epidemicznego i pandemii COVID-19 wyraźnie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Działania Państwa powszechnie uznaje się za niewystarczające i niewspółmierne do ograniczeń, które spotykają przedsiębiorców. Na szczęście w polskim prawie istnieją już instrumenty, które można skutecznie wykorzystać do zmniejszenia lub odroczenia wysokości zobowiązań publicznoprawnych. Mogą one również pomóc w przesunięciu w czasie uciążliwych obowiązków prawno-podatkowych, których dopełnienie może być niemożliwe lub znacznie utrudnione w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.