+48 32 479 10 50

White Collar Crimes

Skuteczna ochrona Klientów i zapewnienie im właściwej reakcji w odpowiednim momencie – to priorytet ekspertów GLC. Gwarantujemy rzetelne i efektywne wsparcie przedsiębiorcom, instytucjom oraz członkom kadry zarządzającej przedsiębiorstw, którzy potrzebują doradztwa i reprezentacji w zakresie tzw. przestępstw białych kołnierzyków.

Zapewniamy reprezentację we wszystkich rodzajach postępowań, bez względu na etap sprawy. Przygotowujemy zindywidualizowaną strategię obrony i pozostajemy do stałej dyspozycji Klienta, na bieżąco wyjaśniając wszelkie wątpliwości.

Prawo dla klientów indywidualnych

W GLC zapewniamy Klientom poczucie komfortu i bezpieczeństwa na każdym etapie postępowania. Doskonale wiemy, że w przypadku tzw. white collar crimes, jest to szczególnie ważne. Maksymalnie odciążamy Klienta i przejmujemy wszelkie formalności.

Co robimy?

 • kompleksowo prowadzimy postępowania w przedmiocie nadużyć gospodarczych i finansowych, niegospodarności i manipulacji instrumentami finansowymi,
 • prowadzimy sprawy o tzw. pranie brudnych pieniędzy (szeroko rozumiane),
 • wspieramy Klientów w sytuacji ujawnienia albo wykorzystania informacji poufnych odnośnie emitentów i/lub instrumentów finansowych,
 • reprezentujemy w postępowaniach na tle prowadzenia działalności w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia oraz ujawnienia lub wykorzystania w obrocie papierami wartościowymi informacji stanowiących tajemnicę zawodową,
 • reprezentujemy członków zarządu zarówno w zakresie odpowiedzialności finansowej w tym m.in. subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne oraz odpowiedzialności karnej, np. w sferze takich przestępstw jak nadużycie zaufania, niezłożenie wniosku o upadłość w terminie, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela,
 • prowadzimy sprawy w przedmiocie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych oraz niegospodarności w organizacjach, jak również w grupach kapitałowych,
 • wspieramy Klientów oskarżonych o przestępstwa korupcyjne ze szczególnym uwzględnieniem sprzedajności i przekupstwa, w tym sprzedajności menedżerskiej i przekupstwa menedżerskiego, a także płatnej protekcji,
 • pomagamy w sytuacji oskarżenia o przestępstwa przeciwko dokumentom, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych, a także manipulacji instrumentami finansowymi.

Nasi Klienci otrzymują realną, wieloaspektową i profesjonalną pomoc. Działamy szybko, bo wiemy, że nierzadko czas odgrywa kluczową rolę. Praktyka oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o tzw. white collar crimes pozwala naszym Klientom korzystać z obszernej wiedzy i umiejętności naszych ekspertów z różnych dziedzin prawa.

Dlaczego GLC?

 • Wieloletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu spraw o tzw. white collar crimes.
 • Rzetelne wsparcie prawne już na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego.
 • Możliwość uzyskania szybkiej pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 • Komplementarna wiedza specjalistów z zakresu m.in. prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, finansów i szeroko rozumianej obsługi prawnej biznesu.
 • Stały kontakt i bieżące informowanie o postępach w sprawie.
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski