Wdrożenia i audyty RODO

Administratorzy danych osobowych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem oraz zapewnienia domyślnej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dostosowanie się do wymogów RODO wymaga przygotowania szeregu procedur i polityk. Zważywszy, że RODO wciąż budzi wiele obaw i wątpliwości, wsparcie eksperta jest nieocenione na każdym etapie wdrożenia.