+48 32 479 10 50

Wdrożenia i audyty RODO

Administratorzy danych osobowych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem oraz zapewnienia domyślnej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dostosowanie się do wymogów RODO wymaga przygotowania szeregu procedur i polityk. Zważywszy, że RODO wciąż budzi wiele obaw i wątpliwości, wsparcie eksperta jest nieocenione na każdym etapie wdrożenia.

Co robimy

 • przeprowadzamy audyty istniejących rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych,
 • analizujemy ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • weryfikujemy procedury i polityki Klientów pod kątem ochrony danych osobowych,
 • dostosowujemy działalność Klienta do wymogów i standardów RODO,
 • opracowujemy polityki ochrony danych osobowych oraz inne procedury w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • kompleksowo wdrażamy RODO,
 • analizujemy umowy i regulaminy Klientów pod kątem RODO,
 • przygotowujemy dokumentację w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • współpracujemy z Inspektorami Danych Osobowych,
 • udzielamy bieżącego doradztwa w zakresie RODO,
 • przygotowujemy kodeksy postępowania w sprawie RODO i wspieramy w procesie certyfikacji,
 • szkolimy Klientów i ich pracowników w zakresie RODO i ochrony danych osobowych.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Bartosz Kubista

Head of Tax , partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Wdrożenie RODO powinno być dostosowane do specyfiki i zakresu działalności. Usługi w obszarze ochrony danych osobowych dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Naszym celem jest umożliwienie Klientom działania w zgodzie z prawem i równocześnie w sposób najmniej dolegliwy dla codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Dlaczego GLC?

 • indywidualne podejście do każdego projektu w zakresie ochrony danych osobowych,
 • doświadczeni specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych,
 • dziesiątki wdrożeń RODO na terenie całej Polski,
 • holistyczne usługi obejmujące audyty stosowanych rozwiązań, wdrożenia oraz szkolenia dla pracowników,
 • połączenie wiedzy w obszarze danych osobowych z kompetencjami w innych obszarach prawa,
 • doradztwo we wszystkich dziedzinach gospodarki,
 • skuteczność i prawidłowość rozwiązań podparta ISO 27001.