TPR-C i TPR-P

DORADZTWO W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA DEKLARACJI TPR-C I TPR-P

Nowe deklaracje TPR-C o TPR-P będą zawierały bardziej rozbudowane informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi. Będą także podlegały dokładniejszej analizie organów podatkowych, dokonywanej w celu wyboru podmiotów do kontroli skarbowej.

Obowiązek składania deklaracji będzie dotyczył wszystkich polskich podmiotów, będących częścią grup kapitałowych, zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Po raz pierwszy obowiązek składania deklaracji będzie obowiązywał za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.