+48 32 479 10 50

Tax Compliance

Co roku wzrasta liczba regulacji, do których należy się zastosować pod groźbą dotkliwych sankcji, nawet jeśli zostaną spowodowane nieumyślnie.

Dynamika zmian przepisów generuje coraz większe ryzyko wystąpienia niezgodności działań przedsiębiorców. Głównym zadaniem compliance jest wprowadzenie ładu w funkcjonowanie firmy.

Podatki dla biznesu

„Procedura compliance  to zbiór spójnych, usystematyzowanych zasad i procedur, które obejmują poszczególne aspekty działania danej jednostki. W ramach naszych usług ekspercki zespół GLC proponuje wprowadzenie kompleksowych działań prawnych i podatkowych. Stworzenie prawidłowego systemu compliance stanowi duże wyzwanie zarówno dla kadry, jak i dla wszystkich pracowników. Wynika to z faktu, że wiąże się on z dokładną weryfikacją i oceną istniejących zasad, a czasami także z ich gruntowną zmianą lub budową od podstaw”.

dr Artur Oleś partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

Usługa tax compliance realizowana przez ekspertów GLC ma na celu pomoc Klientom w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych. Podstawową zaletą są audyty podatkowe, które mają na celu weryfikację zgodności rozliczeń podatkowych oraz wskazanie ewentualnego ryzyka i nieprawidłowości.

compliance podatkowy wchodzą również aspekty obejmujące ceny transferowe.

Usługa obejmuje:

 • opracowanie polityki (systemu) compliance i bieżącą weryfikację jej przestrzegania,
 • weryfikację umów zawartych z kontrahentami klienta (dostawcy, odbiorcy) pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego,
 • analizę zakupu usług obcych w zakresie odpowiedniego udokumentowania oraz uznania danego wydatku za koszt podatkowy,
 • wprowadzenie procedur dotyczących analizy wiarygodności kontrahenta (dobra wiara) oraz weryfikację praktycznego stosowania procedur w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym,
 • obsługę kontroli podatkowych w okresie trwania umowy,
 • analizę wysokości płaconego podatku w odniesieniu do możliwości optymalizacji ponoszonych kosztów, jak i osiąganych przychodów,
 • weryfikację marżowości oraz rynkowości transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • sporządzanie dokumentacji transakcji oraz procesów chroniącej przed ich zakwestionowaniem przez organy podatkowe,
 • bieżące wskazywanie zmian podatkowych mające istotne znaczenie dla Klienta.

Aby procedura compliance była skuteczna i stanowiła dla przedsiębiorstwa wartość dodaną, warto powierzyć ją profesjonalistom, którzy przygotują ofertę „skrojoną” na miarę.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski