+48 32 479 10 50

Jak Nowy Ład, zwany również Polskim Ładem wpłynie na przedsiębiorców?

Jak Nowy Ład,  zwany również Polskim Ładem wpłynie na przedsiębiorców? Jak zmieni się rzeczywistość podatkowa dla osób prowadzących własne działalności gospodarcze? Co zapowiadane zmiany oznaczać będą w praktyce? Zapraszamy do odsłuchu oraz poczytania podcastu #tozależy.

Dzień dobry, nazywam się Marek Mikuła. Jestem adwokatem i doradcą podatkowym. Dzisiaj będę rozmawiał z moim szanownym gościem, mecenasem i radcą prawnym Jakubem Sikorskim. Mamy dzisiaj na tapecie bardzo przewrotny i aktualny temat. Jest to zapowiedziana rewolucja w podatkach. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, w kontekście planowanych zmian podatkowych to, czy te zmiany będą korzystne dla podatników.

Oczywiście, to zależy.

Jakub, powiedz mi proszę, czy w zasadzie my coś wiemy na temat terminu wprowadzenia tych zmian, tych rewolucji w podatkach. Czy zapowiedziany nowy ład, czy polski ład, będzie obowiązywał od tego roku, czy następnego. Czy po prostu coś wiadomo na ten temat?

Póki co wiemy tyle, ile ogłoszono na konferencji. Plus materiały i prezentacje opublikowane na rządowych stronach. Planuje się wprowadzenie tych przepisów z dniem 1 stycznia 2022r. Jednak nie ma jeszcze żadnego projektu ustawy. Nie weszło to na drogę oficjalną.

Dopytam o ten czas i okres, bo słyszałem, że mogą się pojawić jakieś zmiany w czerwcu, dotyczące kwoty wolnej. Czy ty też spotkałeś się z taką informacją? Czy to za wcześnie, żeby mówić, że w tym miesiącu będziemy mieć konkretne informacje, np. w zakresie kwoty wolnej od podatku.

Moim zdaniem, póki co jest jeszcze za wcześnie, żeby udzielać wiążącej informacji. My, jako prawnicy musimy bazować na aktach prawnych, albo na ich projektach.

Bazując na zapowiedziach medialnych i na tym, co udało nam się ustalić, twoim zdaniem, ten nowy ład, czego przede wszystkim może dotyczyć? Dla kogo on może mieć znaczenie? Jaka grupa podatników może wchodzić w grę?

Właśnie, to zależy. Nowy polski ład może być korzystny dla osób, które zarabiają względnie niskie kwoty. Ta konferencja zaczęła się obiecująco. Na początku ogłoszono, że kwota wolna od podatku zostanie zwiększona z 8000 zł do 30 000 zł, co oznacza, że osoby zarabiające kwoty w okolicach minimalnej krajowej nie zapłacą tego podatku w ogóle.

Czyli zaoszczędzą plus minus 200 zł miesięcznie.

Myślę, że coś koło tego. Przy tych zarobkach może to być dosyć znacząca różnica. Ponad to, takim dosyć ciekawym i nie ukrywam, długo wyczekiwanym pomysłem jest zwiększenie drugiego progu podatkowego z 85 000 zł na 120 000 zł w skali roku.

Od którego państwo już nam zabiera 32% podatku.

Nie nazwałbym tego zwiększeniem, a raczej waloryzacją. Ten próg 85 000 zł został wprowadzony w 2009r. Więc biorąc pod uwagę inflację i realia gospodarcze, to jest dostosowanie tej kwoty do współczesnych czasów, a nie realne jej zwiększenie, jeśli chodzi o siłę nabywczą pieniądza.

Słyszałem, że ta zmiana może wpłynąć na portfele 20 mln Polaków. Czy ma to dotyczyć osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, czy szykuje się jakaś rewolucja dla innych grup zawodowych lub społecznych.

Raczej będzie to dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę, zarabiających kwoty do około średniej krajowej. Na pewno obejmie to większość emerytów, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dochód miesięczny nie przekracza kwoty około 7000 zł. Jestem zaciekawiony tym, na jakiej granicy został ustawiony ten limit, ponieważ, jak doskonale sobie zdajesz sprawę z tego, jak rządzący  oscylują wokół tej kwoty 10 000 zł miesięcznie, czyli 120 000 zł rocznie, powstaje pytanie, czy rzeczywiście w Polsce, ta kwota 10 000 zł to jest taki próg zamożności, od którego należy podatników już karać. To jest moim zdaniem zastanawiające. Ale jest to oczywiście kwestia typowo filozoficzna.

Czy szykuje się jakaś rewolucja dla osób prowadzących działalność gospodarczą? Przesłuchaj nasz podcast, aby dowiedzieć się więcej. 

Limit transakcji gotówkowej, a inne sposoby zapłaty zobowiązań

Wielu małych przedsiębiorców preferuje dokonywanie transakcji w formie gotówkowej, ponieważ jak twierdzą jest to dla nich wygodne. Zmuszeni są jednak pamiętać, że przepisy prawa regulują maksymalny limit transakcji gotówkowej, którego przekroczenie wpływa bezpośrednio na wysokość kosztów uzyskania przychodów w danym miesiącu. Ile on wynosi? Jak limit transakcji gotówkowej odnosi się do innych sposobów regulowania zobowiązań w firmie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Limit płatności gotówkowej – uregulowanie prawne

Limit płatności gotówkowej został określony w art. 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców, która stanowi, że:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Mówiąc prostym językiem limit płatności gotówkowej w wysokości 15 tys. złotych obowiązuje w przypadku rozliczeń między firmami (nie ma zastosowania w transakcjach z udziałem przedsiębiorcy i osoby fizycznej). Dotyczy on całkowitej kwoty transakcji (brutto), niezależnie od tego, czy płatność jest jednorazowa, zaliczkowa, czy ratalna. Limit obowiązuje również w przypadku transakcji z podmiotem zagranicznym, która jest dokonywana w walucie obcej. W takiej sytuacji należy dokonać przeliczenia kwoty według średniego kursu NBP danej waluty obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonania transakcji. Teoretycznie jest to prosta czynność, jednak warto w tym celu skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zagwarantują prawidłowe wyliczenie kwoty oraz dokonanie transakcji. Możesz zdecydować się na outsourcing księgowy w biurze rachunkowym GLC, mamy siedzibę w Warszawie i Katowicach.

Reasumując przedsiębiorca w przypadku dokonywania rozliczeń z innymi przedsiębiorcami, w kwocie powyżej 15 tys. złotych ma obowiązek wykonywania płatności przy użyciu konta płatniczego. Dodatkowo Ministerstwo Finansów dołączyło wyjaśnienie, zgodnie z którym płatności odbywające się przy użyciu instrumentów płatniczych związanych z rachunkami płatniczymi (m.in. karty płatnicze, PayPal, PayU itp.) spełniają wymóg regulowania zobowiązań.

Limit płatności gotówkowej a kompensata, netting i barter

Przedsiębiorcy z rozliczeniach ze stałymi kontrahentami często korzystają z niefinansowych form regulowania płatności takich jak kompensata, netting, czy wymiana barterowa. Jak tego typu rozwiązania odnoszą się do kwestii limitu płatności gotówkowej? Czy zgodnie z obowiązującym prawem należności powyżej 15 tys. złotych mogą być regulowane wyłącznie przelewem?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów w tej sprawie tego typu sposoby regulowania zobowiązań nie są objęte przepisami. Wynika to z faktu, że art. 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców odwołuje się do pojęcia „płatności” wynikającej z transakcji, a zatem obejmuje wyłącznie wskazany sposób regulowania zobowiązania, czyli dokonywania zapłaty. Kompensata, netting, transakcja barterowa oczywiście regulują zobowiązanie, ale nie robią tego w formie „płatności” co mogłoby być podstawą do objęcia limitem. W związku z tym przedsiębiorca, który ureguluje zobowiązanie o kwocie wyższej niż 15 000 zł za pomocą kompensaty, nettingu lub barteru może zaliczyć ten wydatek do kosztów podatkowych. Pomoże w tym doświadczony doradca podatkowy, który śledzi bieżące zmiany w przepisach prawnych i ich interpretacje.

Przekroczenie limitu płatności gotówkowej – konsekwencje

W 2017 roku zmieniła się nie tylko wysokość limitu płatności gotówkowej dla transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (wcześniej wynosił on 15 tys. euro), ale również konsekwencje wynikające z jego przekroczenia. Zgodnie z art. 22p ust. 1 ustawy o PIT: przedsiębiorcy, którzy przekroczą znowelizowaną wartość jednorazowej transakcji, a płatność będzie wykonana bez użycia rachunku płatniczego, limit transakcji w formie gotówkowej spowoduje, że przedsiębiorcy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości powyżej limitu 15 tys. zł.

Co więcej zgodnie z art. 22p ust. 2 ustawy o PIT: przedsiębiorca, który zaliczy do kosztów firmowych wydatek o wartości przewyższającej 15 000 zł, który zostanie opłacony gotówką będzie miał obowiązek: 

 • zmniejszać koszty uzyskania przychodów
  a jeżeli nie będzie miał takiej możliwości, to będzie zobowiązany do:
 • zwiększenia przychodów

w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez użycia rachunku płatniczego.

Przepisy dotyczą również sytuacji, w której kwota transakcji przekracza 15 tys. złotych, ale płatność została opłacona w połowie gotówką, a druga połowa została zapłacona przelewem bankowym.

Przedsiębiorcy zobowiązani są nie tylko do terminowego regulowania płatności, ale również do dokonywania tego we właściwy sposób. Przepisy dotyczące limitu transakcji gotówkowej mają bezpośredni wpływ na możliwości dokonywania transakcji oraz właściwego zaliczania ich do kosztów podatkowych. W zrozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów pomoże doświadczony doradca podatkowy.

Jakie podatki musisz płacić prowadząc działalność?

Obowiązkiem zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców jest płacenie należnych podatków. Zasilają one budżet państwa, które może dzięki tym środkom realizować swoje zadania. Niniejszy artykuł stanowi pigułkę wiedzy dotyczącą podatków, które muszą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca, podobnie jak w przypadku osób fizycznych, zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego od osiąganych przychodów. Inne daniny na rzecz państwa uzależnione są przede wszystkim od wybranej formy prowadzenia działalności, posiadanego majątku, dokonywanych transakcji oraz zakresu korzystania ze środowiska. Przedsiębiorca musi mieć również świadomość, że nieprawidłowe naliczanie podatków, czy opóźnienia w płatnościach mogą skutkować poważnymi problemami, które potrafią zdestabilizować działalność firmy. Aby tego uniknąć warto skorzystać z pomocy fachowców w tym zakresie, sprawdź outsourcing księgowy w biurze rachunkowym GLC, które znajdziesz w Warszawie i Katowicach.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy to podatek bezpośredni, który naliczany jest od dochodów osiąganych przez przedsiębiorcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru formy opodatkowania, co pozwala dokonać optymalizacji podatkowej. Przeprowadzić ją pomoże doświadczony doradca podatkowy. Z jakich form opodatkowania może skorzystać przedsiębiorca, by zoptymalizować własne podatki?

Skala podatkowa

Skala podatkowa to najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców forma opodatkowania. Obecnie obowiązują 2 stawki podatkowe, a mianowicie:

 • 17% – dla dochodów poniżej 85 528zł;
 • 32% – dla dochodów powyżej 85528zł.

Ze skali podatkowej chętnie korzystają przedsiębiorcy, których małżonkowie nie osiągają dochodów lub ich dochody są stosunkowo niskie. W takiej sytuacji wspólne rozliczenie według skali podatkowej pozwala zapłacić niższy podatek.

Podatek liniowy

Opodatkowanie podatkiem liniowym mogą wybrać jedynie przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Stawka podatku liniowego jest taka sama, niezależnie od osiągniętego dochodu i wynosi 19%. Jest to więc korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy zarabiają zdecydowanie więcej niż 85 528zł. Minusy to przede wszystkim brak kwoty wolnej od podatku i ulg podatkowych, a także brak możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu nie podlega dochód, ale całkowity przychód. Rozliczeń w formie ryczałtu mogą dokonywać przedsiębiorcy, którzy dokonają odpowiedniego zgłoszenia przy zakładaniu działalności. Możliwe jest również przejście na ryczałt w trakcie prowadzenia działalności, co warunkuje złożenie właściwej deklaracji oraz wysokość przychodu za rok poprzedni, który nie może być wyższy niż 250 000 euro. Aktualnie obowiązuje 8 stawek podatku zryczałtowanego, czyli 17%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania, która jest dostępna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych. Warunkiem jest jednak prowadzenie ściśle określonego rodzaju działalności. W tym przypadku wysokość podatku nie jest powiązana z uzyskiwanymi dochodami, ale wynika z:

 • rodzaju prowadzonej działalności;
 • liczby zatrudnianych pracowników;
 • liczby mieszkańców gminy, na której terenie działalność jest prowadzona.

Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej wynika z decyzji Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, która stanowi odpowiedź na złożoną deklarację PIT-16 (w terminie do 20 stycznia danego roku).

Przedsiębiorca rozliczający się w formie karty podatkowej zobowiązany jest do płacenia miesięcznego podatku w stałej kwocie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątek stanowi grudzień, kiedy to podatek należy zapłacić do 28 dnia tego miesiąca. Należy również wspomnieć że należny podatek trzeba uiszczać niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo uzyskuje zysk, czy stratę.

Księgowość Katowice, outsourcing księgowy Warszawa

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) to należność od wartości dodanej, nakładana na towar czy usługę na każdym stopniu obróbki, która obciąża nabywcę końcowego nabywca. Podatek VAT jest teoretycznie obojętny dla przedsiębiorcy, ponieważ jego rozliczenie polega na odliczeniu od podatku należnego (z tytułu sprzedaży) podatku naliczonego (związanego z zakupem).

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi obecnie 23%, funkcjonują jednak również stawki obniżone w wysokości:

 • 8% – związana z budownictwem mieszkaniowym;
 • 5% – obejmuje produkty rolne oraz inwentarz żywy;
 • 4% – dla świadczenia usług przewozu osób – taxi;
 • 0% – obejmująca import oraz eksport towarów.

Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać również ze stawki zwolnionej (zw) oraz nie podlega (np). Należy zaznaczyć, że nie każda firma jest czynnym płatnikiem VAT. Niektóre przedsiębiorstwa mogą uzyskać zwolnienie, co wynika ze specyfiki ich działalności lub wysokości osiągniętych obrotów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych to należność, która wynika z przeprowadzania niektórych transakcji w obrocie gospodarczym. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju umowy, jednak najczęściej spotykane stawki to 1 lub 2%. Podatek PCC dotyczy:

 • umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych;
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
 • umowy dożywocia;
 • umowy darowizny;
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności;
 • ustanowienia hipoteki;
 • umowy depozytu nieprawidłowego;
 • ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
 • umowy spółki.

Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy zobowiązani są również do uiszczania należności z tytułu podatku od nieruchomości, które są własnością firmy (grunty, budynki, budowle). Jej wysokość ustala konkretna gmina, która jest w tym przypadku beneficjentem podatku. Należy wspomnieć również, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w miejscu zamieszkania mają obowiązek dokonania zgłoszenia tego faktu w gminie. Na tej podstawie dokonywana jest weryfikacja, czy podatek od nieruchomości nie wzrośnie w związku z prowadzeniem w niej działalności gospodarczej.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych to podatek lokalny, który muszą płacić właściciele:

 • samochodów ciężarowych,
 • ciągników siodłowych i balastowych,
 • przyczep oraz naczep,
 • autobusów.

Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu miesiąca następnego po dokonaniu rejestracji pojazdu. Natomiast wygasa pod koniec miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany. Stawki podatku określane są indywidualnie przez każdą gminę, a sama płatność obejmuje 2 raty (płatne do 15 lutego i 15 września).

Opłata za korzystanie ze środowiska

Na koniec należy również wspomnieć o opłacie środowiskowej, która nie jest klasyfikowana jako podatek, ale jest obowiązkowa dla podmiotów, które używają w prowadzonej działalności maszyn, urządzeń lub pojazdów emitujących do środowiska szkodliwe substancje. Pobierana jest ona w przypadku:

 • wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów;
 • wprowadzania ścieków do ziemi lub wód;
 • składowania odpadów;
 • poboru wód.

Podatki stanowią zazwyczaj duże obciążenie dla przedsiębiorców. Oczywiście ich uiszczanie jest obligatoryjne, jednak warto postarać się zoptymalizować w firmie kwestie podatkowe. Ułatwi to współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym w Katowicach i Warszawie.

Jak wygląda procedura połączenia spółek?

Łączenie spółek może być dobrą metodą zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich prowadzenia. Coraz więcej osób decyduje się na ten proces.

Na czym polega połączenie spółek?

Mówiąc bardzo skrótowo, połączenie spółek polega przeniesieniu majątku jednej spółki na drugą spółkę. Żeby lepiej zrozumieć cały proces warto wiedzieć co rozumiemy pod pojęciem spółki.

Spółka kapitałowa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Wyróżniamy też spółki osobowe – jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Kapitałowe mogą łączyć się zarówno między sobą jak i z osobowymi. Ważne jest jednak, iż w tym drugim przypadku, spółka osobowa nie może być ani spółką przejmującą, ani nowo zawiązaną. W przypadku połączenia spółek osobowych zawsze powstanie kapitałowa. Możliwość ta wyłączona jest dla spółek w likwidacji.

Rodzaje połączenia spółek

Prawo przewiduje dwa rodzaje połączenia spółek. Pierwszym z nich jest przejęcie. Polega ono na przeniesieniu całego majątku jednej spółki (przejmowanej) na drugą (przejmującą) w zamian za udziały lub akcje tej drugiej. W przypadku tej formy nie jest konieczne przeprowadzanie likwidacji, spółka, która została przejęta przestaje istnieć w momencie wykreślenia jej z Krajowego rejestru Sądowego.

Takie połączenie spółek pozwala na podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej, po to, aby wydać wspomniane akcje lub udziały. Nie podwyższa się kapitału gdy udziały lub akcje własne spółki przejmującej są wystarczające lub gdy spółka dominująca przejmuje spółkę zależną. Drugą opcją jest fuzja spółek. polega ona na zawiązaniu nowego podmiotu, na który przeniesione zostaną majątki łączących się spółek – w zamian za udziały lub akcje nowo zawiązanej spółki. W momencie wykreślenia z rejestru, bez postępowania likwidacyjnego, łączące się spółki przestają istnieć, a ich wspólnicy stają się wspólnikami nowego podmiotu.

obsługa prawna firm, biegły rewident Katowice, fuzje spółek

Jak przeprowadzić połączenie spółek?

Połączenie spółek poprzedzone musi być kilkoma czynnościami. Najpierw przygotować należy plan połączenia spółek. Konieczne jest, aby był on sporządzony na piśmie – jego treść ustalić muszą spółki, które będą podlegać łączeniu. Co więcej, plan i informację o połączeniu należy zgłosić do rejestru spółek i Monitora Sądowego i Gospodarczego. Musi się też ona znaleźć na stronie internetowej spółki.

Co musi zawierać plan połączenia spółek?

Co musi zawierać plan? Elementami obligatoryjnymi są typ, siedziba, firma każdej ze spółek (w przypadku fuzji – także nowej) oraz sposób łączenia. W planie znaleźć muszą się stosunek wymiany udziałów lub akcji i zasady odnoszące się do tej wymiany prawa przyznane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym oraz szczególne korzyści dla członków organów spółek. Można w tego wywieść, iż ustawodawca zadbał o to, aby połączenia spółek nie dokonywano na szkodę spółek dotychczas istniejących. W planie umieścić należy też konkretny dzień, od którego udziały lub akcje uprawniają do uczestniczenia w zysku spółki powstałej po połączeniu.

Plan połączenia bada biegły rewident, robiąc to pod kątem prawidłowości i rzetelności. Po zaakceptowaniu dokumentu, konieczne jest uchwalenie połączenia. Projekt uchwały załącza się do wniosku, należy też załączyć informację o stanie księgowym. Do uchwały, zarząd spółki przygotowuje sprawozdanie zawierające uzasadnienie czynności, zarówno prawne jak i ekonomiczne. Żeby połączenie doszło do skutku, wszyscy wspólnicy muszą wyrazić na nie zgodę. Po wyrażeniu zgody należy sporządzić nowy statut spółki. Można też po prostu wprowadzić odpowiednie zmiany w gotowym już planie, co będzie rozwiązaniem prostszym. Ostatnim etapem procedury będzie rejestracja połączenia podmiotów w rejestrze spółek.

Uproszczona procedura połączenia spółek

Warto wiedzieć, że istnieje też specjalna, uproszczona procedura połączenia spółek. Można z niej skorzystać jeżeli spółka przejmująca ma w przejmowanej spółce więcej niż 90 procent kapitału zakładowego, a ponadto nie obejmuje tego kapitału w całości lub też jeśli połączeniu podlegają małe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami (nie więcej niż dziesięciu) są osoby fizyczne.

Uproszczona procedura pozwala na przygotowanie uproszczonego planu połączenia – na piśmie zawarte muszą być uzgodnienia między spółkami. Taki plan ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym wypadku, uchwała zgromadzenia wspólników potwierdzona musi być większością 3/4 głosów (chyba że większej ilości wymagają umowa spółki czy też jej statut). Ostatnim etapem w tym wypadku jest zgłoszenie wniosku o połączenie do właściwego sądu rejestrowego.

Data wpisania powstałej spółki do rejestru przedsiębiorców uważana jest za dzień połączenia spółek. Zamiennie można też uznać datę zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Wykreślenia spółek, które przestaną istnieć zostaną dokonane automatycznie.

Kiedy jest możliwe połączenie spółek?

Możliwość połączenia spółek zachodzi gdy wyrażona zostanie zgoda wspólników. Nie ma w przepisach konkretnych wymogów odnośnie czasu istnienia spółek czy innych czynników. Nie ma także przymusu łączenia. Czynności dokonuje się wtedy, gdy przedsiębiorcy uznają, że łączenie w jednej lub drugiej formie będzie korzystne dla ich interesów.

Procedura łączenia spółek to proces, w czasie przeprowadzania którego przydaje się obsługa prawna firm. Prawnik zadba o to, aby dopełnić wszelkich formalności, przeprowadzić łączenie zgodnie z przepisami. Doradzi też, która forma jest w naszym przypadku najkorzystniejsza. Dobrze jest powierzyć wszystkie sprawy przedsiębiorstwa konkretnemu specjaliście lub ich grupie. Dzięki temu mają oni kompleksowy wgląd w funkcjonowanie firmy.

Jak rozwinąć start-up?

Rozmowy o start-upach ciąg dalszy! Tym razem o tym jak rozwijać innowacyjne pomysły w Polsce.

Spotkanie to ciąg dalszy rozmowy, jaką rozpoczęliśmy w 4 odcinku naszych podcastów „Czynimy Biznes Łatwiejszym”.

Maciej Szymik do dyskusji zaprosił Janusza Dramskiego – Manager beIN Offices Katowice – Serviced Offices Center, I. wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, który od lat zajmuje się rozwojem start-upów!

 • Jaka jest kondycja start-up w Polsce?
 • Jak rozwijać dobre pomysły?
 • Gdzie na świecie start-up rozwija się najlepiej i z kogo brać przykład?

Temat się poleca dla wszystkich start-up’ów.

Jak rozwinąć start-up? Obsługa start-upów

Dobre pomysły zmieniają świat. Chcemy w tych zmianach uczestniczyć, dlatego z radością i zaangażowaniem obsługujemy startujące biznesy, niezależnie od branży. Mamy ponad 22 lata doświadczenia, a uczucie ekscytacji połączonej z stresem związanym ze startem własnego biznesu jeszcze dobrze pamiętamy. Kiedy zaczynaliśmy było nas troje, później osiem osób. W 2021 roku działamy w dwóch dużych miastach: Katowicach i Warszawie, obsługujemy klientów w Polsce i za granicą.

Do start-upów podchodzimy szczególnie – dlatego oferujemy specjalny zakres usług #nastart! Wiemy jak ważne jest dobrze zacząć, dzięki temu można rozwinąć skrzydła! Dobre przygotowanie zwiększa poczucie bezpieczeństwa oraz zmniejsza ryzyko porażki. Pomysł, który jest dobry, potrzebuje dobrej opieki! Nowe biznesy to głównie innowacje i pomysły młodych, kreatywnych ludzi, którzy nie mają wiedzy na tematy związane z biznesowym aspektem prowadzenia firmy – formalności muszą być dopilnowane na każdym kroku, aby uniknąć rozczarowania i kryzysu.

Podpowiemy jak księgować startup, jaką wybrać formę podatkową, zredagujemy umowy z inwestorami itd. Pomożemy Ci zabezpieczyć swój biznes, by wszystko co możliwe się udało!

Pakiet usług dla start-up jest naszą odpowiedzią na potrzeby tego co dla Ciebie ważne. Spotkaliśmy się z Maciejem Szymikiem w naszym #glcstudio, aby porozmawiać właśnie o obsłudze startupów – to pierwsza część naszej rozmowy na ten temat.

Księgowość dla startupów. Jak księgować startupy?

Specyfika startupów sprawia, że księgowanie ich należy do bardzo trudnych zadań. Jak skutecznie poradzić sobie z rozliczaniem tak prężnie i dynamicznie działającej organizacji?

Startupy to zmora biur rachunkowych

Środowisko rynkowe, w którym funkcjonuje przeciętny startup, znacząco różni się od tego, w jakim działa firma o ugruntowanej pozycji. Aktywne dążenie do jak najlepszego dostosowania się do realiów rynkowych, korzystanie z coraz to nowocześniejszych technologii i sięganie po alternatywne środki płatnicze zapewnia wiele korzyści, ale nakłada jednocześnie ogromne wymagania w obszarze rachunkowości.

Kontrola nad wydatkami i rozliczeniami to krok do lepszego funkcjonowania przedsięwzięcia, jednak jak tu utrzymać w ryzach ciągłe zmiany strategii, dynamikę wydatków, czy nieoczekiwane dochody pochodzące ze związanych z nie do końca określonych w kodeksach prawnych źródeł? Realia prawne związane z funkcjonowaniem startupów nie dają podstaw do tego, by nie prowadzić ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten spoczywa więc również i na przedsiębiorstwach tego typu. Niestety, często osoby decyzyjne w dynamicznie rozwijających się firmach nie znajdują oparcia w konwencjonalnej księgowości, a samo zatrudnienie księgowego znającego się na przepisach związanych z danym sektorem jest bardzo trudne. Dlatego coraz częściej alternatywą staje się korzystanie z usług profesjonalnych podmiotów, które dysponują bogatym know-how w dziedzinie zarówno rachunkowości, jak i współpracy z firmami dynamicznie rozwijającymi się, operującymi w środowisku, które czasami dla prawodawstwa stanowi nieodkryty jeszcze ląd.

Jednym z właściwych kroków podjętych na drodze do skutecznego rozliczania startupu może być wykorzystanie możliwości, jakie daje nam ulokowane w okolicy biuro rachunkowe. Katowice, Kraków, Warszawa, Szczecin – w każdym mieście, gdzie działalność prowadzi sporo podmiotów gospodarczych, spotkać można szereg zaangażowanych i zaufanych firm, które posiadają w swojej ofercie usługi księgowości.

Stabilność rachunkowa związana z funkcjonowaniem startupu powinna być na pierwszym miejscu

Zapewnienie sobie stabilnej podpory w postaci partnera, który zajmie się wszelkimi zagadnieniami związanymi z wprowadzeniem nowoczesnego standardu obsługi rachunkowości, to krok milowy w rozwoju startupu. Jakie korzyści zapewnia outsourcing w tym obszarze? Jest ich kilka:

 1. Przede wszystkim prowadzi to do jak najlepszego wykorzystania zasobów kadry. Obowiązki związane z rachunkowością delegowane są do podmiotów, które najlepiej się na tym znają i najszybciej wykonają pracę związaną z rachunkami.
 2. Kolejnym ważnym elementem korzystania z usług biura rachunkowego jest możliwość działania w zgodzie z najnowszymi regulacjami. Prawo zmienia się bardzo dynamicznie, a rolą biura rachunkowego jest to, by zawsze nadążać za aktualnymi wytycznymi i regulacjami.
 3. Biura rachunkowe często posiadają wyrobioną kulturę pracy i korzystają z konkretnych, sprawdzonych narzędzi. Wdrażanie systemów elektronicznych w toku pracy startupu przez osoby z odpowiednim doświadczeniem znacząco poprawi efektywność zarządzania środkami w obszarze firmy.
 4. Biura rachunkowe oferują także dostęp do doradztwa, które jest kluczowe szczególnie w przypadku tych nowszych firm, działających bez solidnego, budowanego latami zaplecza. Startupom na początku trudno jest skutecznie zająć się wszystkimi kwestiami związanymi z podatkami i rozliczeniami.

W Internecie wiele firm reklamuje się jako „biuro rachunkowe Warszawa”, „księgowość Katowice” – jak trafić na usługi księgowe, które spełnią potrzeby startupu?

Przy wyborze odpowiedniego partnera w prowadzeniu księgowości należy bezwzględnie kierować się jego doświadczeniem w obszarze współpracy ze startupami. Nawet profesjonalne firmy, które mogą pochwalić się obsługą największych korporacji, nie zawsze posiadają zaplecze dostosowane do potrzeb dynamicznych i szybko adaptujących się do potrzeb rynku firm. Jednym z symptomów, wskazującym na to, że mamy do czynienia z zaufanym podmiotem, może być oferowanie wsparcia zarówno rachunkowego, jak i prawnego. Niezależnie więc, czy będzie to biuro oferujące się jako „usługi księgowe Katowice”, czy „outsourcing księgowy Warszawa”, liczy się głównie wartość dodana, którą takie biuro jest w stanie zapewnić właśnie startupowi.

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT

Maciej Szymik z adwokatem i doradcą podatkowym Markiem Mikułą rozmawia o skutkach opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT. Rok 2021 przyniósł wiele zmian w opodatkowaniu biznesu. Jedną ze zmian jest opodatkowanie spółek komandytowych, jawnych, osobowych. Spółki komandytowe, co do zasady, od 1 stycznia 2021 roku zostały objęte podatkiem CIT na poziomie 19% lub 9% w przypadku małych podatników. Dlaczego to jest takie kontrowersyjne i dlaczego tu jest CIT?

Kogo dotyczy podatek u źródła (WHT)?

Polskie przedsiębiorstwa korzystające z usług świadczonych przez firmy mające swoją siedzibę poza granicami naszego kraju muszą pamiętać o funkcjonowaniu tzw. podatku u źródła, który stanowi należność wynikającą z rozliczeń między podmiotami o różnych rezydencjach podatkowych. Jego wysokość oraz ewentualne zwolnienie wynika z przepisów podatkowych w danym kraju oraz umów międzynarodowych, które dotyczą unikania podwójnego opodatkowania. Czym dokładnie jest podatek u źródła i kogo dotyczy?

Czym jest podatek u źródła?

Podatek u źródła z ang. Withholding Tax (WHT) to specyficzna forma podatku CIT, który naliczany jest przy płatnościach transgranicznych, które wynikają z tytułu należności licencyjnych, odsetek, dywidend, czy zakupu niektórych usług niematerialnych. W przypadku podatku WHT podatnikiem jest firma, która otrzymuje zapłatę. Rolę płatnika pełni zaś przedsiębiorstwo dokonujące tej zapłaty.

Transakcja przebiega w taki sposób, że płatnik nalicza i pobiera opłatę od podatnika, którą następnie przekazuje do urzędu skarbowego. Podatnik otrzymuje więc wynagrodzenie netto, które jest pomniejszone o kwotę podatku zatrzymanego w kraju płatnika. Wynika z tego, że źródłem podatku jest państwo, w którym powstał dochód.

Kogo dotyczy podatek u źródła?

Obowiązek naliczania podatku u źródła dotyczy zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza, jak i osób prawnych, czy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. W związku z tym każda firma prowadząca rozliczenia z międzynarodowymi kontrahentami powinna znać pojęcie i zakres podatku u źródła, a także treść umów międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. Znajomość odpowiednich przepisów prawa pozwala na prawidłowe ustalenie obowiązku podatkowego lub skorzystanie z możliwości zwolnienia od zapłaty takiej należności. Ze względu na specyfikę rozliczeń międzynarodowych zaleca się skorzystanie z usług wyspecjalizowanych firm, które świadczą usługi księgowe w tym zakresie.

Zakres przedmiotowy podatku WHT

Zakres przedmiotowy podatku u źródła został określony ustawowo i obejmuje przychody wynikające z zapłaty za usługi niematerialne i należności licencyjne. Obowiązują dwie stawki podatku WHT, które wynoszą odpowiednio 10 i 20 procent przychodu, w zależności od jego źródła. Stawka 20% obejmuje przychody wynikające z:

– tytułu świadczenia usług: doradczych, księgowych, prawnych, reklamowych, rekrutacyjnych, badania rynku, przetwarzania danych, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

– odsetek:

 • pochodzących z praw autorskich lub praw pokrewnych, projektów wynalazczych, znaków towarowych i i wzorów zdobniczych, w tym także ze sprzedaży tych praw,
 • od należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
 • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
 • za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);

– opłat za świadczenie usług w zakresie działalności rozrywkowej, widowiskowej, czy sportowej świadczonej przez osoby prawne z siedzibą za granicą i organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących na terytorium Polski działalność w zakresie imprez rozrywkowych, sportowych i artystycznych.

Niższa, 10% stawka podatku dotyczy przychodów z tytułu:

– uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera;

– opłat należnych za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu
w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych.

Obowiązek uiszczenia podatku u źródła dotyczy transakcji z podmiotami, które nie posiadają siedziby lub zarządu na terenie Polski.

W jakich sytuacjach nie ma obowiązku pobierania podatku WHT?

Zgodnie z prawem zastosowanie stawki podatku wynikającej z odpowiedniej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku na podstawie tej umowy przez polski podmiot jest możliwe dzięki udokumentowaniu siedziby podatnika poprzez tzw. certyfikat rezydencji podatkowej. W praktyce oznacza to, że podatku WHT można nie pobierać jeżeli Polska ma zawartą umowę z krajem, z którego pochodzi podatnik (usługodawca) oraz dostarczył on polskiemu kontrahentowi swój certyfikat rezydencji podatkowej.

Właściwe naliczanie podatku WHT

Jak wynika z powyższych akapitów, zagadnienie podatku u źródła jest złożone i może prowadzić do różnych interpretacji. Dodatkowo Kodeks karno-skarbowy przewiduje odpowiedzialność karną za podawanie nieprawdy w oświadczeniach dotyczących podatku WHT oraz nieprawidłowości w jego naliczaniu. W związku z tym księgowość obejmującą rozliczenia z międzynarodowymi kontrahentami warto zlecić zewnętrznym podmiotom specjalizującym się w tego typu usługach. Outsourcing księgowy wpływa na wzrost efektywności działania, dzięki powierzeniu najlepszym specjalistom obsługi rachunkowej firmy. Jedną z najlepszych firm świadczących tego typu usługi jest GLC, które poprzez biuro rachunkowe w Warszawie zapewnia wsparcie w każdy obszarze prowadzenia biznesu. Firma posiada również biuro rachunkowe w Katowicach zatrudniając łącznie 100 ekspertów w zakresie księgowości, podatków, prawa i wielu innych dziedzin.

Podatek u źródła, jak każde rozliczenie ze Urzędem Skarbowym wymaga skompletowania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej jego należność oraz znajomości przepisów umożliwiających jego właściwe naliczenie. Dodatkową trudnością jest fakt, że podatek będzie należny lub nie, w zależności od kraju, z którego pochodzi usługodawca. Ma to związek z obowiązywaniem umów międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania oraz posiadania przez firmy odpowiednich certyfikatów rezydencji podatkowej.

Upadłość konsumencka – umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumenta zasadą jest, że sąd upadłościowy ustala plan spłaty wierzycieli określając zakres i czas spłaty zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz zakres umorzenia zobowiązań po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Co zawiera plan spłaty wierzycieli?

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, sąd:

 1. wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty;
 2. dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości;
 3. ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 4. określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Czy sąd upadłościowy zawsze ustala plan spłaty wierzycieli?

Przepisy ustawy prawo upadłościowe przewidują jednakże jeden wyjątek od powyższej zasady – sąd upadłościowy umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Na osobistą sytuację upadłego składają się między innymi takie czynniki jak możliwości zarobkowe, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Ocenę, czy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli każdorazowo przeprowadza sąd upadłościowy oceniając indywidualnie każdy przypadek.

Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Możliwe jest również warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty – jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli

Pamiętać jednak należy, że w takim przypadku upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak również swoje możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Istotne jest, by dłużnik składając wniosek, a następnie współpracując z sądem, syndykiem oraz wierzycielami mógł liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie.

GLC prowadzi oraz nadzoruje proces upadłości konsumenckiej.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski