+48 32 479 10 50

Szkody górnicze

Pomimo że właściciele nieruchomości nie mogą sprzeciwić się działalności zakładu górniczego prowadzonego zgodnie z prawem, przysługują im uprawnienia do żądania naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu.

Właściciele nieruchomości mogą także podjąć działania zapobiegające powstawaniu szkód górniczych. Nie każdy ma także świadomość, że obowiązkowym etapem w takiej sytuacji jest postępowanie ugodowe.

Prawo dla klientów indywidualnych

„Dynamicznie rozwijająca się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest doskonałym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej, Ze względu jednak na specyficzne położenie – w strefie oddziaływań zakładów górniczych – znajdujące się tu nieruchomości narażone są na uszkodzenia”.

Rafał Drzewiecki adwokat

Kontakt do Twojego opiekuna:

Co robimy?

W ramach wsparcia prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód górniczych,  specjaliści GLC przede wszystkim poddają ocenie skalę wyrządzonej szkody. Pomagamy także w wyborze najdogodniejszego dla Klienta trybu postępowania, a w tym:

 • udzielamy wsparcia w zakresie zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu powstałych szkód;
 • pomagamy w ustaleniu właściwego podmiotu zobowiązanego (zakładu górniczego);
 • poddajemy analizie umowy oraz ugody zawarte z zakładem górniczym;
 • pomagamy w zawarciu ugody  z zakładem i reprezentujemy poszkodowanych przed sądem w sprawach o odszkodowania górnicze.

Dodatkowo, dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu górnictwa i geologii i budownictwa, nasi Klienci mogą mieć pewność, że zajmiemy się powierzoną nam sprawą w pełni kompleksowo.

Z obawy przed długotrwałym i kosztownym procesem, właściciele nieruchomości często rezygnują z dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Nie mają świadomości, że strona dochodząca swoich prawa na skutek szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, jest zwolniona z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski