+48 32 479 10 50

Spory korporacyjne

Każdy spór korporacyjny ma podłoże indywidualne, które bywa mieszanką czynników zarówno   osobistych, jak i biznesowych. Rolą prawnika jest nie tylko zaprojektowanie struktury spółki i zależności między wspólnikami tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sporu, lecz również załagodzenie go w możliwie najszybszy i najlepszy sposób.

Prowadzenie sporu korporacyjnego nie stanowi celu samego w sobie. Nie może mieć charakteru permanentnego. Niezbędne jest możliwie najszybsze i najsprawniejsze jego zniwelowanie.

Prawo dla biznesu

„W biznesie nie jest niestety możliwe całkowite wyeliminowanie sporów pomiędzy różnymi grupami interesów. Z punktu widzenia spółki i jej wspólników, niezwykle istotne jest przeprowadzenie zaistniałego sporu w sposób jak najmniej uciążliwy”.

Bartosz Kubista partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

 • opracowanie dokumentacji zapobiegającej powstawaniu sporów korporacyjnych – umów spółek, umów inwestycyjnych, umów wspólników, wewnętrznych procedur;
 • zaskarżanie uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych
 • prowadzenie sporów wynikających z umów pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami: o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki, o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.oalbo spółki akcyjnej, o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji, o pozbawienie akcjonariusza prawa głosu, pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów a spółką wynikające z naruszenia zakazu konkurencji;
 • prowadzenie sporów korporacyjnych także pomiędzy wspólnikami spółek osobowych;
 • doradztwo prawne obejmujące strategię długoterminowej obrony przed próbami nadużywania praw korporacyjnych.

Każdy spór jest dla przedsiębiorcy stratą czasu i środków, dlatego musi zostać jak najszybciej zakończony.

Eksperci GLC pomagają ustalić strategię, która pozwoli zażegnać spór najmniejszym kosztem nie tylko finansowym, ale także emocjonalnym.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski