+48 32 479 10 50

Reprezentacja przed NSA i WSA

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na m.in.: decyzje administracyjne, postanowienia, akty prawa miejscowego, czy pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach.

Postępowania przed WSA, jak i NSA są co do zasady inicjowane na podstawie skargi. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, a w określonych przypadkach także organizacja społeczna w zakresie swojej statutowej działalności.

Reprezentacja podatników

„Eksperci Kancelarii GLC LEGAL posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sądownictwo administracyjne zgodnie z modelem przyjętym w polskich przepisach ma charakter kasacyjny. Oznacza to, że Sądy administracyjne w określonych przypadkach mogą uchylić decyzję organów administracji publicznej”.

Bartosz Kubista partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

Eksperci Kancelarii GLC LEGAL przygotowują dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych strategię prowadzenia postępowania przed właściwym WSA oraz NSA.

Usługa obejmuje m.in.:

 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego, jak również skargi kasacyjnej do NSA;
 • sporządzanie innych środków zaskarżenia przewidzianych przez ustawę Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi,
 • reprezentację w toku postępowań sądowych przed WSA i NSA,
 • pomoc w uzyskaniu tzw. prawa pomocy.

Sądy administracyjne mogą uchylić decyzję organów administracji publicznej w przypadku, gdy wystąpiło: naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik spraw.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski