+48 32 479 10 50

15 grudnia 2020

Prezes UOKiK nałożył ponad 723 miliony złotych kary na właściciela sieci sklepów Biedronka

Autor

doradca podatkowy Katowice i Warszawa

Jakub Sikorski

radca prawny, manager działu prawnego

To największa dotychczas nałożona sankcja za wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania, Prezes UOKiK stwierdził, że Jeronimo Martins Polska S.A. w arbitralny sposób narzucała niektóre rabaty – głównie dostawcom owoców i warzyw.

Rabat był udzielany dopiero na koniec okresu rozliczeniowego, już po zrealizowaniu dostaw, więc w momencie zawierania umowy kontrahenci Biedronki nie wiedzieli ile dokładnie zarobią.

W ciągu trzech badanych przez UOKiK lat Biedronka zarobiła na tych praktykach ponad 600 milionów złotych. Działania te dotknęły ponad 200 podmiotów, blisko 80% z nich dostarczało owoce i warzywa do sklepów sieci.

Tego typu praktyki niszczą podstawy uczciwej konkurencji i odpowiedzialności za kontrahentów, są przejawem głębokiej nieuczciwości i braku szacunku dla innych przedsiębiorców – stwierdził w swojej wypowiedzi Prezes UOKIK Tomasz Chróstny.

W decyzji RBG 13/2020 Prezes UOKiK:

  • stwierdził że wyżej opisane działania stanowiły nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w art. 6 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
  • nakazał zaniechania tych praktyk
  • nałożył na Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie karę pieniężną w wysokości 381.476,56 zł.

Maksymalna kara za takie praktyki  może wynieść do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

UOKiK prowadzi również postępowania wyjaśniające w podobnym przedmiocie w stosunku do innych sieci handlowych funkcjonujących w Polsce.

Kara dla Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci handlowej Biedronka, to przestroga dla innych sieci, że podobne praktyki spotkają się z surową karą ze strony Prezesa UOKiK – zapowiedział Prezes UOKiK.

 Więcej szczegółów sprawy oraz sentencję decyzji wraz z wypowiedzią Prezesa UOKiK można znaleźć TUTAJ.

Zobacz więcej
Wróć do bloga
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski