+48 32 479 10 50

Prawo karne i karnoskarbowe

Sprawy karne i karnoskarbowe to postępowania, w których bardzo ważna jest profesjonalna i efektywna reprezentacja. Zapewniamy kompleksową pomoc we wszelkich zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem karnym. Wyróżnia nas bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z tzw. przestępczością gospodarczą i odpowiedzialnością karnoskarbową.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych na każdym etapie. Działamy aktywnie, z wyprzedzeniem reagując na wymogi władz. Dzięki temu oferujemy ochronę skuteczną i praktyczną.

Prawo dla klientów indywidualnych

Skuteczna obrona w tych sprawach karnych i karnoskarbowych wymaga od kancelarii doskonałego przygotowania merytorycznego, doświadczenia oraz praktycznej znajomości biznesu i prawa podatkowego. To właśnie oferujemy Klientom GLC.

Co robimy?

  • analizujemy zgromadzony materiał dowodowy pod kątem rzetelności i przydatności w związku z postawionymi zarzutami,
  • opracowujemy profesjonalną strategię obrony, dostosowaną do okoliczności konkretnej sprawy – przed policją, prokuraturą i innymi organami postępowania przygotowawczego, a także przed sądami,
  • prowadzimy profesjonalną obronę podejrzanego w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego, a także obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym,
  • przygotowujemy wszelkie niezbędne pisma procesowe, w tym m.in. wnioski, zażalenia, apelacje i kasacje,
  • zapewniamy bieżące doradztwo oraz sporządzamy opinie prawne.

Skuteczna obrona w sprawach karnoskarbowych wymaga od adwokatów nie tylko doskonałego przygotowania merytorycznego, ale też doświadczenia i zrozumienia mechanizmów finansowych rządzących światem biznesu. Każdy z adwokatów w zespole GLC ma także uprawnienia doradcy podatkowego i wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, dzięki czemu Klienci otrzymują w pełni wyczerpujące wsparcie.

Dlaczego GLC?

Wieloletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego i karnego gospodarczego.

Możliwość uzyskania szybkiej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Komplementarna wiedza specjalistów z obszaru m.in. prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, finansów i szeroko rozumianej obsługi prawnej biznesu.

Duża dyspozycyjność i możliwość wyboru najwygodniejszych dla Klienta form komunikacji.

Bieżące informacje o postępach w sprawie.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski