Obsługa branży IT / Gamingowej

Zapewniamy przedsiębiorstwom kompleksową obsługę prawną. Wspieramy w każdym prawnym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy skutecznie rozwiązywać problemy na tle m.in. odzyskiwania należności, zamówień publicznych, sporów korporacyjnych, czy kontroli, które mogą pojawić się w toku prowadzenia działalności.

Skontaktuj się

dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

IP BOX

Głównym celem wprowadzonych rozwiązań jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej, zarówno przez polskie jak i zagraniczne przedsiębiorstwa.

B-R relief

Jednym z celów ulgi jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Celem jest także zachęcenie do podejmowania inwestycji, co bez wątpienia wpłynie na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Podatniku – nie zwlekaj, już dzisiaj zgłoś się do GLC. Zespół specjalistów zweryfikuje, czy możliwe jest skorzystanie z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5%.

Aby mieć pewność, że działalność może zostać zakwalifikowana do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej, zapraszamy do kontaktu z zespołem naszych ekspertów.

Normy prawne często budzą wątpliwości i problemy z interpretacją. Przepisy dotyczące nowego systemu ulg, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, również dla wielu osób pozostają niejasne i niezrozumiałe. Mamy świadomość tego, że kwestie związane z podatkami i księgowością wielu przedsiębiorcom sprawiają dość duże trudności. Dlatego też nasi specjaliści oferują wsparcie pozwalające na świadome funkcjonowanie na rynku przy jednoczesnym przestrzeganiu aktualnie obowiązujących przepisów. Nowy system ulg, który został wprowadzony, ma za zadanie zachęcić przedsiębiorców do wytwarzania szeroko pojętej własności intelektualnej. Co więcej, wytworzona własność intelektualna, zgodnie z oczekiwaniami obecnego rządu, ma zostać zarejestrowana w Polsce. Jeżeli firma zdecyduje się na komercjalizację wyników, uzyskanych w wyniku przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, przedsiębiorca może skorzystać zarówno z IP Box, jak i z ulgi B+R.

Czym jest IP Box?

IP Box to ulga znana również jako Innovation Box oraz Patent Box. Została ona wprowadzona w 2019 roku w CIT i PIT. Jest to ulga dedykowana osobom prowadzącym działalność B+R (badawczo-rozwojową). Ulga ta zapewnia preferencyjne warunki opodatkowania dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej podlegającej ochronie prawnej. Taką ochronę mogą stanowić np. patent lub prawa autorskie. Firma, która wytwarza własne prawo do własności intelektualnej (IP), może liczyć na opodatkowanie swoich zysków stawką 5%. Z opisanej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się poprzez PIT-36, PIT-36L lub CIT-8.

Działamy skutecznie

Dążymy do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów. Nasze podejście skupia się na skuteczności działań oraz realizacji celów klienta w sposób terminowy i efektywny.

Nasz zespół to 160 ekspertów

Zespół GLC Advisory tworzą adwokaci, radcowie oraz doradcy podatkowi. Część z nich ma podwójne uprawnienia, co pozwala obsługiwać klientów kompleksowo.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Na swoim koncie mamy wiele przeprowadzonych spraw z różnych zakresów dla klientów z wielu branż. Wiemy, że wyzwania prawno-podatkowe w każdej z branż są różne, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Od lat skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Co się zmieniło w 2022 roku?

Zmiany obowiązujące od początku 2022 roku, czyli tak zwany Polski Ład, umożliwiają niektórym przedsiębiorcom stosować tzw. symultaniczny IP Box. Prawo to przysługuje przedsiębiorcy, który zajmuje się komercjalizacją prac B+R i osiąga dochody kwalifikowane (zgodnie z przepisami dotyczącymi IP Box), a także ponosi koszty z tytułu prowadzenia owej działalności. Co w praktyce oznacza symultaniczny IP Box? Mniej więcej tyle, że podatnik ma prawo odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na rzecz prac badawczo-rozwojowych (podczas określania dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box). Chodzi tutaj o koszty, które pozwoliły na wytworzenie, ulepszenie lub rozwinięcie kwalifikowanego dochodu IP Box. Dzięki zmianom związanym z wejściem w życie Polskiego Ładu polski podatnik nie musi już dokonywać wyboru pomiędzy wykluczającymi się preferencjami. Opisywana ulga symultanicznego IP Boxa dotyczy osób rozliczających się za pomocą CIT-u oraz PIT-u. W tym przypadku ważne jest prowadzenie działalności B+R.

Zakres usług

Compliance

Przekształcenia spółek, restrukturyzacje

Spółki kapitałowe i osobowe

Obsługa branży IT / Gamingowej

Podział spółki, łączenia

Co robimy

W ramach wsparcia prawnego w zakresie IP BOX specjaliści GLC proponują następujący zakres usług:

  • opracowywanie opinii prawno-podatkowych;
  • przeprowadzanie audytu mającego na celu ustalenie możliwości zastosowania ulgi IP BOX;
  • doradztwo w zakresie zawierania umów dotyczących kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
  • występowanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie możliwości zastosowania IP BOX.

 

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!